VIG utrzymuje trzecią pozycję na rynku

Finanse i gospodarka

Grupa Vienna Insurance Group w Polsce podsumowała swoje wyniki po III kwartałach 2014 r. Spółki majątkowe utrzymują lepszą dynamikę sprzedaży od rynku, pozostając w trójce największych graczy z 9,3 proc. udziałem w rynku majątkowym.

„VIG Polska utrzymuje wysoką rentowność, a dwóm spółkom majątkowym grupy w Polsce udało się nawet poprawić wynik finansowy” – zauważa Franz Fuchs, prezes VIG w Polsce. „To konsekwencja realizacji strategii selektywnego wzrostu, którą stosujemy w okresie spowolnienia na rynku. Polega ona na koncentracji wysiłków wokół rentownych linii biznesowych i poszukiwania źródeł wzrostu w jeszcze większej dywersyfikacji kanałów sprzedaży” – komentuje.

Po III kwartałach 2014 r. spółki życiowe VIG Polska zwiększyły swój udział w rynku do 9,5 proc., utrzymując trzecią pozycję. „Pierwsze trzy kwartały 2014 r. to czas dalszych zmian w strukturze biznesu życiowego VIG Polska. Dzięki akwizycji Skandii skonsolidowana składka regularna grupy w Polsce wzrosła o 36 proc. i osiągnęła ponad 5-procentowy udział w tym segmencie rynku” – zwraca uwagę Franz Fuchs.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: