VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Wysoki sejmie, pomóż nam pomagać!

NBS 2014/10

Banki spółdzielcze pomagają konsumentom, rodzimym firmom i samorządom, pomóżcie im pomagać - apelował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich do parlamentarzystów i regulatorów rynku w czasie obrad VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

– Polskie banki spółdzielcze mają wielki udział w sukcesie milionów obywateli i setek tysięcy przedsiębiorstw. Prowadzą w całym kraju relacyjną obsługę klientów, zachowując swoją specyfikę, która jest źródłem ich siły, ale w niektórych przypadkach powodem słabości – podkreślił K. Pietraszkiewicz. – Zgodnie z dyrektywami CRD IV/CRR następuje modyfikacja regulacji prawnych i wymaga to zmian w organizacji oraz modelu biznesowym zrzeszeń. W zamyśle regulatorów ma to poprawić ich konkurencyjność, zapewnić możliwości stabilnego rozwoju. System ochrony instytucjonalnej działa z powodzeniem w większości bankowych grup spółdzielczych Unii Europejskiej. Stały wzrost potencjału banków lokalnych jest wielkim wyzwaniem wobec globalnego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: