VII Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Polska „ubezpieczona” na wypadek „twardego” brexitu

Wydarzenia

Jeśli dojdzie do tzw. twardego brexitu, będzie to niekorzystne rozwiązanie dla obydwu stron, zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej, mówiła na VII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń minister finansów Teresa Czerwińska. Dlatego Polska postanowiła zabezpieczyć interesy naszych klientów i instytucji finansowych w związku z tzw. twardym brexitem, przypomniała szefowa resortu finansów.

Minister finansów Teresa Czerwińska na Kongresie PIU
Minister finansów Teresa Czerwińska na Kongresie PIU Fot. aleBank.pl

Jeśli dojdzie do tzw. twardego brexitu, będzie to niekorzystne rozwiązanie dla obydwu stron, zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej, mówiła na VII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń minister finansów Teresa Czerwińska. Dlatego Polska postanowiła zabezpieczyć interesy naszych klientów i instytucji finansowych w związku z tzw. twardym brexitem, przypomniała szefowa resortu finansów.

Minister Teresa #Czerwińska z @MF_GOV_PL na #KongresPIU: Polska postanowiła zabezpieczyć interesy naszych klientów i instytucji finansowych w związku z tzw. „twardym” brexitem #brexit @PIU_org_pl

- Z inicjatywy Ministerstwa Finansów uchwalona została ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej – przypomniała minister finansów.Projekt ten zabezpiecza interesy klientów instytucji finansowych na wypadek tzw. twardego brexitu, czyli opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię bez umowy. Ustawa umożliwia zakładom ubezpieczeniowym z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które po „twardym” brexicie mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski, jej kontynuowanie.Czytaj także: Jan Grzegorz Prądzyński na VII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń: Ministerstwo Finansów ubezpieczyło polski sektor ubezpieczeniowy przed twardym brexitem >>>

Kwestia reasekuracji

- Z kolei dla ubezpieczycieli krajowych, obok wykonywania umów ubezpieczeń, ważna jest kwestia reasekuracji i dostępu do londyńskiego rynku reasekuracji, o co w szczególności zabiegali przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń. Z tego względu w ustawie zawarto przejściowy termin 24 miesięcy, który ma umożliwić odpowiednie dostosowanie do nowej sytuacji. W tym zakresie współpraca z brytyjskimi reasekuratorami będzie mogła odbywać się na dotychczasowych zasadach - wyjaśniała Teresa Czerwińska.Czytaj także: Teresa Czerwińska na VII Kongresie Polskiej Izby Ubezpieczeń: PPK to impuls do rozwoju rynku kapitałowego >>>

Rozwiązania przewidziane w ustawie

Zgodnie ze wspomnianym na Kongresie PIU przez minister finansów projektem, banki zagraniczne mające siedzibę w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze będą mogły kontynuować wykonywanie umów kredytowych (w tym kredytów hipotecznych i konsumenckich, jak również kredytów dla przedsiębiorstw) na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały zawarte przed 29 marca 2019 r., przy czym nie dłużej niż 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.Zakłady ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej prowadziły działalność ubezpieczeniową w Polsce będą ją mogły dalej prowadzić na takich samych zasadach, w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia.W przypadku ubezpieczeń na życie ze względu na długoterminowy charakter takich umów zaproponowano, aby działalność taka nie mogła być wykonywana dłużej niż do dnia przypadającego po upływie 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy. 
Udostępnij artykuł: