VIII Europejski Kongres Finansowy

Artykuły / Wydarzenia

VIII Europejski Kongres Finansowy przypada w roku szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Tegoroczny Kongres wejrzy w przeszłość, ale uczyni to głównie po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać dla budowania przyszłości gospodarki Polski i Europy.

VIII Europejski Kongres Finansowy przypada w roku szczególnym, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Tegoroczny Kongres wejrzy w przeszłość, ale uczyni to głównie po to, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać dla budowania przyszłości gospodarki Polski i Europy.

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.

Spotkajmy się, by rozmawiać i szukać rozwiązań w tak ważnych obszarach jak:
  • Zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój gospodarczy
  • Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe
  • Biznes i ryzyka na rynku bankowym
  • Rozwój rynku kapitałowego
  • Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie

Uczestnikami Europejskiego Kongresu Finansowego są przedstawiciele władz instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, a także wybitni eksperci ze świata nauki i firm doradczych z Polski i zagranicy.Najważniejszym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest dorobek merytoryczny  będący wynikiem tak obrad i debat prowadzonych podczas dorocznych spotkań kongresowych, jak i prac eksperckich podejmowanych w czasie pomiędzy spotkaniami w Sopocie. Dzięki zaangażowaniu ekspertów współpracujących z Europejskim Kongresem Finansowym:

  • wypracowano i przedstawiono interesariuszom 69 rekomendacji,
  • przekazano do Rady Stabilności Finansowej, Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, Komisji Europejskiej oraz Europejskich Urzędów Nadzoru (EBA, ESMA, EIOPA) i Europejskiego Banku Centralnego 26 stanowisk przedstawiających opinie ekspertów z polskiego rynku finansowego w międzynarodowych konsultacjach,
  • ukazało się 20 publikacji EKF, w których ponad 300 autorów opublikowało swoje opracowania.

SPOTKAJMY SIĘ W SOPOCIE 18-20 CZERWCA

Warto być z nami, dzielić się pomysłami i doświadczeniem, dyskutować i współtworzyć Rekomendacje EKF, które przedstawią konstruktywne propozycje rozwiązań problemów i wyzwań pojawiających się na drodze stabilnego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego Polski i Europy.Ze szczegółowym programem VIII Europejskiego Kongresu Finansowego i wydarzeń towarzyszących mogą zapoznać się Państwo na stronie internetowej www.efcongress.com.
Udostępnij artykuł: