VIII Kongres Bancassurance

Tylko u nas

"Łączy nas klient" - pod takim hasłem przebiegają obrady ósmego już Kongresu Bancassurance, corocznego wydarzenia organizowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Związek Banków Polskich. Tematyka odnosząca się do relacji bank-klient odróżnia tegoroczny Kongres od dwóch poprzednich edycji, kiedy to dyskutowano główne o dynamicznie dokonujących się zmianach prawnych i regulacyjnych. Teraz, kiedy najważniejsze zmiany w obowiązujących przepisach i rekomendacjach nadzorczych stały się faktem, przyszedł czas na podsumowanie sytuacji na rynku, a ta bynajmniej nie napawa optymizmem.

"Łączy nas klient" - pod takim hasłem przebiegają obrady ósmego już Kongresu Bancassurance, corocznego wydarzenia organizowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz Związek Banków Polskich. Tematyka odnosząca się do relacji bank-klient odróżnia tegoroczny Kongres od dwóch poprzednich edycji, kiedy to dyskutowano główne o dynamicznie dokonujących się zmianach prawnych i regulacyjnych. Teraz, kiedy najważniejsze zmiany w obowiązujących przepisach i rekomendacjach nadzorczych stały się faktem, przyszedł czas na podsumowanie sytuacji na rynku, a ta bynajmniej nie napawa optymizmem.

Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek, zwrócił uwagę na istotny spadek sprzedaży ubezpieczeń na życie w kanale bankowym. Owa dynamika jest głębsza aniżeli obserwowany na całym rynku spadek ubezpieczeń na życie. - To w znacznej części skutek działań legislatora i nadzorcy - podkreślił. Z kolei w odniesieniu do ubezpieczeń ochronnych daje się zaobserwować wymianę produktów; w miejsce zakwestionowanego przez nadzór modelu grupowego wchodzą polisy zawierane indywidualnie z każdym klientem. - Ta legislacja dotyka wszystkich, to jest funkcja czasów, w których żyjemy - podkreślił Andrzej Maciążek. Ów natłok obowiązków nakładanych przez ustawodawcę na przedsiębiorców, nie tylko tych z branży finansowej, w wielu przypadkach nie ma nic wspólnego z zaspokajaniem realnych potrzeb klienta; współczesny konsument preferuje bowiem produkty proste, z reguły możliwe do zakupy za pośrednictwem komputera lub smartfona. Celują w tym zwłaszcza wiecznie zabiegani millennialsi, którzy zwyczajnie nie mają czasu na czytanie setek stron wymaganych przez regulatora informacji. - Jak tyle papieru, kilkaset stron, pomieścić w smartfonie? - zapytał retorycznie wiceprezes PIU.

161028.bankassurance.01.600x400

- Mamy dobrą kontynuację tego, co 8 lat temu wspólnie zaczęliśmy - tymi słowami rozpoczął swe wystąpienie wiceprezes Związku Banków Polskich, dr Mieczysław Groszek. Odnosząc się do ośmiu lat współdziałania bankowców i ubezpieczycieli przy organizacji Kongresu, wiceprezes ZBP wskazał na bliskie związki pomiędzy obydwoma środowiskami. - Te branże są blisko siebie na dobre i złe; często musimy wspólnie się bronić - stwierdził. Owa obrona przed niesprawiedliwymi atakami czy wręcz pomówieniami, których w ostatnim okresie bynajmniej nie brakowało, może być skuteczna jedynie dzięki olbrzymiemu zaufaniu, jakim polskie społeczeństwo obdarza oba segmenty rynku finansowego. - Ubezpieczyciele ani banki nie muszą udowadniać, że są jednym z ważniejszych elementów obrotu gospodarczego - podkreślił wiceprezes ZBP. Tymczasem wiele konfliktów na linii klient-instytucja finansowa, zarówno w branży bankowej, jak i ubezpieczeniowej, nie miałoby miejsca gdyby konsument posiadał choćby minimalny poziom wiedzy ekonomicznej. Dlatego wiceprezes ZBP zaapelował, by w działaniach na rzecz ochrony konsumenta na rynku finansowym nie pomijać właściwej edukacji finansowej i ekonomicznej.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: