VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2013

Kongres Gospodarki Elektronicznej

VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2013 18 czerwca 2013, hotel Hilton, Warszawa (HORYZONTY BANKOWOŚCI: sala IV, godz. 9:00 - 14:15)Coroczne spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego, naukowego oraz wielu organizacji gospodarczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm oddziaływujących na budowę i rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Związek Banków Polskich, przy współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznikiem Finansowym "BANK".   Mottem tegorocznego Kongresu jest myśl zawarta w podsumowaniu opracowania pt. "Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050": "W wielu dziedzinach można podejmować działania, które w procesie przemian stanowią swoistą drogę na skróty. Przykładem takiego obszaru może być cyfryzacja, gdzie dzięki współpracy państwa i biznesu Polska może bardzo szybko zlikwidować dystans dzielący ją od najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy." Prof. Witold M. Orłowski Rok 2013 to w Unii Europejskiej Europejski Rok Obywateli. Przez ten czas, tak w Polsce, jak i we wszystkich państwach członkowskich, będą trwały spotkania, konferencje, debaty związane z obywatelstwem unijnym, rolą dialogu obywatelskiego oraz przyszłością zjednoczonej Europy. Ale co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej? Jakie prawa nam w związku z tym przysługują? W trakcie VIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej 2013 będziemy pytać przedstawicieli administracji państwowej nie tylko o sukcesy w realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ale także o to jakie nasze prawa, jako obywateli Unii Europejskiej, ten Program nam gwarantuje w zmieniającym się cyfrowym świecie.   Tematyka:Część 1. Paradoks Zenona z Elei o Achillesie i żółwiu - czy kiedykolwiek dogonimy Europę?Nie było a jest, czyli co Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zrobiło w 2012 dla Gospodarki Elektronicznej? Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050Część 2. Równowaga między prawami konsumenta, a interesem przedsiębiorców.Rola i znaczenie ochrony danych osobowych w procesie cyfryzacji Państwa. Otwarte zasoby - Źródło wiedzy i inspiracji.Część 3. Wielka Koalicja dla cyfrowych miejsc pracy:Praktyczne możliwości wykorzystania dla polskiej gospodarki elektronicznej inicjatyw związanych z tzw. cyfrowymi miejscami pracy w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia.  Zobacz:Program Relacja Prezentacje  Sponsoring:Prosimy o kontakt z biurem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl  Rejestracja:Konferencja jest bezpłatna dla przedstawicieli banków, środowisk naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego (przyjmowanie rejestracji zostało zakończone) Przedstawicieli firm prosimy o kontakt z biurem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl  Konferencja organizowana w ramach projektu:Nie było a jest - co MAC zrobił w 2012?

VIII Kongres Gospodarki Elektronicznej 2013 18 czerwca 2013, hotel Hilton, Warszawa (HORYZONTY BANKOWOŚCI: sala IV, godz. 9:00 - 14:15)Coroczne spotkanie przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego, naukowego oraz wielu organizacji gospodarczych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i firm oddziaływujących na budowę i rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Związek Banków Polskich, przy współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznikiem Finansowym "BANK".   Mottem tegorocznego Kongresu jest myśl zawarta w podsumowaniu opracowania pt. "Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050": "W wielu dziedzinach można podejmować działania, które w procesie przemian stanowią swoistą drogę na skróty. Przykładem takiego obszaru może być cyfryzacja, gdzie dzięki współpracy państwa i biznesu Polska może bardzo szybko zlikwidować dystans dzielący ją od najbardziej rozwiniętych gospodarek Europy." Prof. Witold M. Orłowski Rok 2013 to w Unii Europejskiej Europejski Rok Obywateli. Przez ten czas, tak w Polsce, jak i we wszystkich państwach członkowskich, będą trwały spotkania, konferencje, debaty związane z obywatelstwem unijnym, rolą dialogu obywatelskiego oraz przyszłością zjednoczonej Europy. Ale co to znaczy być obywatelem Unii Europejskiej? Jakie prawa nam w związku z tym przysługują? W trakcie VIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej 2013 będziemy pytać przedstawicieli administracji państwowej nie tylko o sukcesy w realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ale także o to jakie nasze prawa, jako obywateli Unii Europejskiej, ten Program nam gwarantuje w zmieniającym się cyfrowym świecie.   Tematyka:Część 1. Paradoks Zenona z Elei o Achillesie i żółwiu - czy kiedykolwiek dogonimy Europę?Nie było a jest, czyli co Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zrobiło w 2012 dla Gospodarki Elektronicznej? Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050Część 2. Równowaga między prawami konsumenta, a interesem przedsiębiorców.Rola i znaczenie ochrony danych osobowych w procesie cyfryzacji Państwa. Otwarte zasoby - Źródło wiedzy i inspiracji.Część 3. Wielka Koalicja dla cyfrowych miejsc pracy:Praktyczne możliwości wykorzystania dla polskiej gospodarki elektronicznej inicjatyw związanych z tzw. cyfrowymi miejscami pracy w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia.  Zobacz:Program Relacja Prezentacje  Sponsoring:Prosimy o kontakt z biurem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl  Rejestracja:Konferencja jest bezpłatna dla przedstawicieli banków, środowisk naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego (przyjmowanie rejestracji zostało zakończone) Przedstawicieli firm prosimy o kontakt z biurem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl  Konferencja organizowana w ramach projektu:Nie było a jest - co MAC zrobił w 2012?

Udostępnij artykuł: