VIII Kongres Ryzyka Bankowego

Konferencje / Polecamy / Relacje

Biuro Informacji Kredytowej już po raz ósmy zorganizowało Kongres Ryzyka Bankowego. To coroczne spotkanie finansistów i bankowców poświęcone nowym wyzwaniom w zarządzaniu ryzykiem w sektorze bankowym. Jak co roku, w Kongresie udział wzięli reprezentanci najważniejszych instytucji finansowych w naszym kraju.

Biuro Informacji Kredytowej już po raz ósmy zorganizowało Kongres Ryzyka Bankowego. To coroczne spotkanie finansistów i bankowców poświęcone nowym wyzwaniom w zarządzaniu ryzykiem w sektorze bankowym. Jak co roku, w Kongresie udział wzięli reprezentanci najważniejszych instytucji finansowych w naszym kraju.

Kongres Ryzyka Bankowego gromadzi zawsze kluczowych przedstawicieli polskich finansów, bankowości i instytucji publicznych. Gospodarzem VIII Kongresu Ryzyka był dr Mariusz Cholewa - Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej. Swoje wystąpienia zaprezentowali m.in. Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz prof. dr hab. Marek Belka - Prezes Narodowego Banku Polskiego.

cholewa.mariusz.01.150x177Serię przemówień rozpoczął dr Mariusz Cholewa, Prezes BIK. Omówił sytuację na rynku kredytów hipotecznych, konsumpcyjnych oraz kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mówił o wzroście wartości portfela kredytów hipotecznych przy kontynuacji znacznych spadków ich sprzedaży w latach 2006-2013. Zauważył, że co najmniej 36 proc. osób fizycznych, posiadających najwyższe kwoty kredytu hipotecznego to przedsiębiorcy. Prezes Cholewa wspomniał także o specyficznej sytuacji na rynku kredytów konsumpcyjnych - zaznaczył, że prawie trzy-czwarte klientów firm pożyczkowych posiada jednocześnie czynny kredyt w banku. Przechodząc do tematu kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw wskazał, że dwie-trzecie przedsiębiorców jest równocześnie aktywnych kredytowo jako osoby indywidualne. Na koniec wspomniał o roli edukacji finansowej, która jest czynnikiem niezbędnym dla skutecznego zarządzania własną historią kredytową.

jakubiak.andrzej.02.150x237Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak mówił o powodach utworzenia Unii Bankowej, wskazując na fakt, że w Europie 40 grup bankowych kontroluje aż 60 proc. aktywów obecnych w całym systemie. Jak przypomniał Przewodniczący KNF, kryzys zmusił organy Unii Europejskiej do podjęcia działań będących odpowiedzią na problemy sektora finansowego Wspólnoty. Andrzej Jakubiak podkreślił aktywną rolę Polski w stworzeniu Unii Bankowej. Polska postulowała, aby jej działanie nie ograniczało się jedynie do rozwiązywania problemów bieżących. Według Przewodniczącego Jakubiaka niezwykle istotny jest też fakt, że głos krajów spoza strefy euro był mocno słyszalny w ramach prac związanych z Unią Bankową.

 

 

 

pietraszkiewicz.krzysztof.06.150xWystąpienie Prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza poświęcone było informacji gospodarczej w Programie Rozwoju i Stabilizacji Polskiej Gospodarki. Prezes ZBP w swoim wystąpieniu wymienił kluczowe potrzeby polskiej gospodarki: stworzenie systemowych instrumentów finansowania rozwoju firm, wyrównanie szans regionów, a także przemyślaną rozbudowę zasobów informacji publicznej. Zwrócił też uwagę na konieczność przyjęcia dobrych praktyk w systemach wymiany informacji, podkreślając również znaczenie zasady wzajemności.

 

 

 

 

belka.marek.01.150xPrezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka w swoim wystąpieniu na temat identyfikacji ryzyka systemowego w polskim systemie finansowym podkreślił, jak ważna jest jego dokładna analiza oraz prawidłowe zarządzanie nim. Wskazał na przykładzie spadku PKB Unii Europejskiej, jak duże mogą okazać się koszty kryzysu gospodarczego, do którego prowadzi niedoszacowanie ryzyka o charakterze systemowym. Jego zdaniem, aby uniknąć tego niebezpieczeństwa niezbędne jest powołanie instytucji posiadającej mandat nie tylko do analizowania ryzyka, lecz także do jego zwalczania. Obecnie NBP pracuje nad stworzeniem takiego organu - Rady Ryzyka Systemowego, w którym uczestniczyć będą Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przy wiodącej roli Narodowego Banku Polskiego.

 

W VIII Kongresie Ryzyka Bankowego udział wzięli także: Anna Trzecińska -Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Sławomir Grzelczak - Wiceprezes Zarządu BIK S.A., Loukas Notopoulos - Członek Zarządu Vivus Finance Sp. z o.o., Jacek Obłękowski - Wiceprezes Zarządu PKO BP, Mirosław Skiba - Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., Marcin Żuchowski - Członek Zarządu Provident Polska S.A., Rafał Bednarek - Wiceprezes Zarządu BIK S.A., Radosław Lityński - Dyrektor Departamentu Procesów Ryzyka Korporacyjnego w BRE Bank S.A., Ziemowit Stempin - Dyrektor Departamentu Relacji SGB Bank S.A., Stefan Świątkowski - Wiceprezes Zarządu FM Bank S.A., Tomasz Piwowarski - Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF, Robert Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF, Andrzej Reich - Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij artykuł:

VIII Kongres Ryzyka Bankowego

Finanse i gospodarka / Polecamy / Relacje

Rozpoczął się VIII Kongres Ryzyka Bankowego. To doroczne, istotne dla sektora finansowego wydarzenie, przygotowało Biuro Informacji Kredytowej S.A. Patronat honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Finansów RP

Rozpoczął się VIII Kongres Ryzyka Bankowego. To doroczne, istotne dla sektora finansowego wydarzenie, przygotowało Biuro Informacji Kredytowej S.A. Patronat honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Finansów RP

Zgromadzonych w stołecznym hotelu Sheraton przedstawicieli świata finansów powitał dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK S.A. W swoim wystąpieniu przedstawił rozwój rynku kredytowego w Polsce. Następnie, zgodnie z ustalonym przez organizatorów programem, głos zabrać miał Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Przewidziano, iż mówić będzie o wpływie unii bankowej na stabilność systemu finansowego w Polsce.

131107.kongres.02.500x

Fot. Wojciech Łączyński

Po krótkiej przerwie zaplanowano wystąpienia prezesów Związku Banków Polskich, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Krzysztof Pietraszkiewicz, szef ZBP, mówić będzie o roli informacji gospodarczej w programie rozwoju i stabilizacji polskiej gospodarki. Prof. dr hab. Marek Belka, prezes NBP, skupić się ma na identyfikacji ryzyk systemowych w polskim systemie finansowym; zaś Anna Trzcińska, zastępca prezesa zarządu BFG, omówi rolę funduszy gwarancyjnych w sieci bezpieczeństwa finansowego.

Organizację sesji popołudniowej, jak co roku, BIK powierzył Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Temat pierwszego panelu dyskusyjnego brzmi: "Banki i firmy pożyczkowe: podział rynku czy konkurencja". Obok moderatora, red. Roberta Stanilewicza, udział w nim zapowiedzieli: Sławomir Grzelczak, wiceprezes zarządu BIK S.A.; Loukas Notopoulos, członek zarządu Vivus France Sp. z o.o.; Jacek Obłękowski, wiceprezes zarządu PKO BP; Mirosław Skiba, członek zarządu BZ WBK S.A.; i Marcin Żuchowski, członek zarządu PROVIDENT POLSKA S.A.

131107.kongres.03.500x

Fot. Wojciech Łączyński

Drugi panel dyskusyjny - "Finansowanie sektora MŚP w warunkach ograniczonej informacji" - również moderować ma red. Robert Stanilewicz. Do dyskusji zaprosił: Rafała Bednarka, wiceprezesa zarządu BIK S.A.; Tomasza Kościa, dyrektora Departamentu Strategii w BRE Banku S.A.; Ryszarda Lorka, prezesa zarządu SGB-Banku S.A. i Stefana Świątkowskiego, wiceprezesa zarządu FM Banku S.A.

"Emisja długoterminowych obligacji własnych przez banki" - to temat wystąpienia Tomasza Piwowarskiego, dyrektora Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF. Robert Wiśniewski, zastępca dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF, mówić będzie o sekurytyzacji wierzytelności bankowych, w tym wierzytelności hipotecznych, z wykorzystaniem formy subpartycypacji. Swoje wystąpienie Andrzej Reich, dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF, poświęci rozwojowi rynku listów zastawnych oraz wykorzystaniu banków hipotecznych do pozyskania długoterminowego finansowania na podstawie jednorodnych portfeli kredytów hipotecznych. Podsumowania konferencji dokona dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK S.A.

Udostępnij artykuł: