VIII raport BCC nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich

Finanse i gospodarka

Jak wydajemy 68 mld euro z UE na inwestycje na lata 2007-2015? Ile pieniędzy unijnych możemy stracić? Jak Polska wypada na tle innych krajów w rankingu wykorzystania funduszy unijnych?

Jak wydajemy 68 mld euro z UE na inwestycje na lata 2007-2015? Ile pieniędzy unijnych możemy stracić? Jak Polska wypada na tle innych krajów w rankingu wykorzystania funduszy unijnych?

Na jakie wsparcie z UE mogą liczyć przedsiębiorcy? Na te oraz inne pytania odpowiada VIII raport BCC nt. stanu wykorzystania funduszy UE opracowany przez dra Jerzego Kwiecińskiego.

Raport zawiera dokładną, aktualną analizę stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2015 w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, w krajowych i regionalnych programach operacyjnych oraz wnioski i rekomendacje dotyczące usuwania tych barier, które w chwili obecnej są największą przeszkodą w efektywnym wykorzystywaniu funduszy europejskich.

Raport dostępny jest na stronie internetowej BCC: http://www.bcc.org.pl/Artykul.274.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7489&tx_ttnews[backPid]=3 oraz w załączeniu.

Dr Jerzy Kwieciński
minister ds. rozwoju regionalnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości
były wiceminister rozwoju regionalnego, przez prawie 12 lat pracował w Komisji Europejskiej

SzostyAkapitIKolejne

Udostępnij artykuł: