VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorząd

W dniach 13-14 października w Warszawie odbędzie się VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów - doroczna konferencja organizowana przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.    

 

wspolnota.logo.200xSamorządowe Forum Kapitału i Finansów to od lat jedna z najważniejszych imprez świata samorządowego obejmująca zagadnienia dotyczące finansów publicznych oraz inwestycji na szczeblu samorządowym. Gromadzi ono ok. 350 uczestników, przede wszystkim prezydentów, burmistrzów, wójtów i skarbników miast i gmin. Jesteśmy przekonani o potrzebie wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy samorządowcami a przedstawicielami instytucji finansowych i biznesowych. Forum organizowane jest przy współpracy największych samorządowych korporacji w kraju, a do wygłoszenia prelekcji zaproszeni zostali jak zwykle wybitni eksperci i politycy.

Forum to bardzo bogata tematyka poświęcona bieżącym problemom. Program tegorocznej konferencji obejmuje tematy, którym samorządowcy poświęcają najwięcej uwagi w pytaniach kierowanych do redakcji tygodnika WSPÓLNOTA. Omawiane one będą podczas spotkań plenarnych, jak również dyskusji panelowych. Główne ścieżki tematyczne Samorządowe Forum to: Kongres Skarbników Polskich Samorządów, Inwestycje na szczeblu samorządowym oraz Zjazd Sekretarzy Samorządowych.

Podczas Kongresu Skarbników odbędzie się m.in. debata nad kondycją polskiego prawa i jakością ustaw, które mają wpływ na wydatki z budżetów samorządowych. Omówione zostaną także problemy samorządów ze wskaźnikiem zadłużenia oraz istota wieloletniej prognozy finansowej.
W ramach ścieżki inwestycyjnej przedstawione zostaną najważniejsze wątpliwości związane z wykorzystywaniem środków unijnych. Eksperci podpowiedzą, jak budować i finansować obiekty sportowe oraz efektywnie wykorzystywać partnerstwo publiczno-prywatne.

W trakcie Zjazdu Sekretarzy omówione będą m.in. zagadnienia społeczeństwa informacyjnego – ustawa szerokopasmowa, e-administracja. Poprzez odpowiedź na pytanie „Co dziś oznacza pojęcie »dobra administracja samorządowa«?” goście skoncentrują się także na wizji dzisiejszej administracji. Ocenie poddane zostanie także funkcjonowanie ustawy o pracownikach samorządowych.
Wszystkim uczestnikom zaproponowane zostaną również debaty plenarne poświęcone: kulturze i jej roli we wspieraniu rozwoju samorządów oraz polityce zdrowotnej na szczeblu samorządowym.

Forum to dla jego uczestników i wszystkich gości miejsce owocnej pracy i dyskusji nad problemami administracji lokalnej, ale i okazja do miłego spędzenia czasu we wspólnym gronie.

VIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów odbywa się w roku wyborów samorządowych. Na kilka tygodni przed ich terminem i zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kampanii wyborczej z pewnością warto dokonać pewnych podsumowań, a także uwzględnić perspektywę nowej kadencji. Podczas Forum ogłoszone zostaną wyniki aż czterech rankingów przygotowanych przez zespół Profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. „Sukces mijającej kadencji” to najbardziej oczekiwany ranking tej edycji Forum. Podsumowuje on efekty czterech lat zarządzania sprawami lokalnymi oraz prezentuje jednostki, które w tym okresie dokonały największego skoku rozwojowego. Najlepszych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków organizatorzy nagrodzą „Diamentami Wspólnoty”.

Udostępnij artykuł: