Visa Europe rozszerza zakres płatności osobistych na cały świat i zawiera sojusz partnerski z fastacash w celu integracji z czołowymi sieciami społecznościowymi

Finanse i gospodarka

Visa Europe rozszerza zasięg usługi Visa Direct - znanej wcześniej jako płatności osobiste Visa - na większość krajów, w których Visa prowadzi działalność*, tworząc tym samym ogólnoświatową sieć płatności osobistych (peer-to-peer, P2P). Dzięki usłudze Visa Direct banki członkowskie Visa Europe będą w stanie zaoferować swoim klientom możliwość dokonywania w sposób szybki, bezpieczny i łatwy transferów pieniędzy do ok. 2 mld użytkowników kart Visa, z wykorzystaniem jedynie numeru telefonu lub numeru karty Visa odbiorcy. Rozszerzona usługa Visa Direct zostanie udostępniona latem tego roku w 20 wersjach językowych, z obsługą wielu walut, co pozwoli na przekazywanie pieniędzy znajomym, przyjaciołom czy członkom rodziny w sposób szybszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek dotąd.

Visa Europe rozszerza zasięg usługi Visa Direct - znanej wcześniej jako płatności osobiste Visa - na większość krajów, w których Visa prowadzi działalność*, tworząc tym samym ogólnoświatową sieć płatności osobistych (peer-to-peer, P2P). Dzięki usłudze Visa Direct banki członkowskie Visa Europe będą w stanie zaoferować swoim klientom możliwość dokonywania w sposób szybki, bezpieczny i łatwy transferów pieniędzy do ok. 2 mld użytkowników kart Visa, z wykorzystaniem jedynie numeru telefonu lub numeru karty Visa odbiorcy. Rozszerzona usługa Visa Direct zostanie udostępniona latem tego roku w 20 wersjach językowych, z obsługą wielu walut, co pozwoli na przekazywanie pieniędzy znajomym, przyjaciołom czy członkom rodziny w sposób szybszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek dotąd.

Z usługi płatności osobistych Visa - przemianowanej obecnie na Visa Direct - korzysta już w całej Europie ponad 200 tys. użytkowników, którzy od czasu jej uruchomienia w marcu 2013 r. dokonali transferów pieniężnych na łączną kwotę 43 mln euro. Na początku tego miesiąca wersja usługi oferowana przez bank Lloyds TSB uznana została za "Najlepszą inicjatywę w dziedzinie płatności mobilnych" podczas ceremonii wręczenia nagród sektora kart płatniczych i płatności w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Oferując ogólnoświatowe płatności osobiste, Visa Europe udostępnia bankom członkowskim swoją platformę do zarządzania interfejsem programistycznym aplikacji (ang. API), co pozwoli im na jeszcze łatwiejsze zintegrowanie usługi Visa Direct z już działającymi serwisami internetowymi lub aplikacjami mobilnymi.

Sojusz z fastacash ułatwi przesyłanie pieniędzy osobom bliskim za pośrednictwem sieci społecznościowych

W ramach współpracy nawiązanej przez Visa Europe z mającą siedzibę w Singapurze firmą fastacash, banki członkowskie będą mogły zaproponować swoim klientom nową usługę. Użytkownicy Visa Direct będą mogli teraz dokonywać płatności osobistych za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, WhatsApp czy LinkedIn.

Sojusz ten zwiększy potencjał usługi krajowych i międzynarodowych transferów pieniędzy z wykorzystaniem Visa Direct, zbliżając do siebie konsumentów, którzy chcą przekazywać środki pieniężne przez Facebooka czy Twittera, banki oraz dostawców usług płatniczych.

Poprzez sojusz z fastacash Visa Europe udostępnia bardzo bezpieczne, zgłoszone do opatentowania rozwiązanie "fastalink", pozwalające transferować środki pieniężne z wykorzystaniem mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych. Łącząc technologię fastacash z Visa Direct, banki będą mogły zaoferować możliwość dokonywania takich transferów z i na rachunek dowolnej karty Visa.

Sue Onians, Visa Europe: "Konsumenci domagają się usług płatniczych współgrających z ich stylem życia, w którym ważną rolę odgrywają technologie mobilne, oraz zintegrowanych z ich ulubionymi mediami społecznościowymi. Nasz świat staje się coraz mniejszy, a nasze interakcje coraz szybsze, rozwiązania płatnicze powinny więc dotrzymywać kroku tym zmianom. Konsumenci chcą mieć możliwość przekazywania pieniędzy swoim bliskim w sposób łatwy, bezpieczny i nieograniczony geografią. Umożliwia to już oferowana przez Visa Europe usługa Visa Direct, a w rezultacie sojuszu nawiązanego z fastacash cały proces stanie się jeszcze łatwiejszy - dzięki pośrednictwu sieci społecznościowych". 

Prezes fastacash, Vince Tallent: "We współpracy z Visa Europe wprowadzamy nową generację usług osobistych płatności społecznościowych. Razem z Visa Europe i jej bankami członkowskimi umożliwimy dostęp do społecznościowych transferów pieniężnych 500 milionom ludzi w całej Europie. Nasz sojusz z Visa Europe to kolejny krok w kierunku zbliżenia do siebie banków i końcowych użytkowników często skomplikowanego procesu transferów pieniężnych".

Płatności osobistej w ramach usługi Visa Direct konsument dokonuje przez aplikację lub inny interfejs dostarczony przez bank, wprowadzając kwotę, którą chce przetransferować i decydując, w jaki sposób ma ona zostać przekazana - bezpośrednio na numer telefonu komórkowego czy (w przyszłości, dzięki fastacash) poprzez media społecznościowe. Nadawca przekazu proszony jest jedynie o wybranie kanału operacji oraz odbiorcy, który zostaje następnie powiadomiony o dokonanej płatności.

Visa Europe przedstawi wersję demonstracyjną Visa Direct - zarówno w wariancie przesyłania pieniędzy na numer telefonu, jak i poprzez media społecznościowe - w trakcie Mobile World Congress, który odbędzie się w Barcelonie w dniach 2-5 marca br. Rozwiązania swoje prezentować również będą instytucje członkowskie Visa Europe, świadczące obecnie usługę płatności osobistych Visa, która przemianowana zostaje na Visa Direct. W dn. 3 lutego, w godzinach 15.00-15.30, na stoisku Visa - nr. 6D40 w Hali 6 - na pytania prasy i gości targów odpowiadać będą Sue Onians z Visa Europe oraz Vince Tallent z fastacash.

* Z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz objętych sankcjami krajów wpisanych na listę amerykańskiej agencji rządowej OFAC.

Źródło: Visa Europe

Udostępnij artykuł: