Visa Europe: w 5 lat dwa razy więcej punktów akceptujących karty

Bankowość

Visa Europe poinformowała, że wspólnie z bankami członkowskimi w Polsce uruchomiła program rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych. Program "Kartą Visa zapłacisz wszędzie" ma doprowadzić do podwojenia w ciągu 5 lat liczby placówek przyjmujących karty Visa w Polsce, tak by osiągnęła ona 400 tys. do końca 2015 r.

Visa Europe poinformowała, że wspólnie z bankami członkowskimi w Polsce uruchomiła program rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych. Program "Kartą Visa zapłacisz wszędzie" ma doprowadzić do podwojenia w ciągu 5 lat liczby placówek przyjmujących karty Visa w Polsce, tak by osiągnęła ona 400 tys. do końca 2015 r.

Banki członkowskie Visa w Polsce wyasygnują w ciągu 5 lat ponad 200 mln zł na rozwój sieci akceptacji kart, w tym na jej unowocześnienie w oparciu o technologie mikroprocesorowe, co ma pozwolić na szybkie wdrażanie rozwiązań takich jak karty zbliżeniowe Visa payWave. Finansowany przez banki-wydawców kart Visa program koncentruje się na pozyskiwaniu małych i średnich placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych w małych miejscowościach i na terenach wiejskich.

Banki-wydawcy kart Visa angażują się finansowo w rozwój sieci akceptacji tworząc Fundusz Rozwoju Akceptacji, z którego środki będą sukcesywnie przekazywane agentom rozliczeniowym na wsparcie ich działań, w tym inwestycje w zakup nowoczesnych elektronicznych terminali płatniczych, w rozwój sieci akceptacji czy szkolenia i materiały - zarówno dla własnych pracowników, jak i detalistów. Fundusz został już uruchomiony i zasilony pierwszymi kwotami wpłaconymi przez banki-wydawców kart.

"Program jest bezprecedensowym przedsięwzięciem w skali Europy: do tej pory w żadnym kraju banki-wydawcy wspólnie, w skoordynowany sposób nie inwestowały w rozwój potrzebnej konsumentom sieci akceptacji kart płatniczych. Jest też przejawem ogromnej odpowiedzialności polskich banków członkowskich Visa Europe za rozwój rynku, tym bardziej, że decyzje o kierunkach programu i skali finansowego zaangażowania banków były podejmowane w czasie kryzysu" - stwierdziła Małgorzata O’Shaughnessy, wiceprezes Visa Europe, dyrektor generalna odpowiedzialna za Czechy, Polskę i Słowację.

"Wszyscy agenci rozliczeniowi, którzy chcą korzystać ze środków z Funduszu Rozwoju Akceptacji muszą przejść proces certyfikacji organizacji Visa Europe umożliwiający im obsługę płatności zbliżeniowych Visa payWave oraz usługi Visa cash back, a także aktywnie budować sieć akceptacji kart Visa zgodnie z wymogami Programu" - wyjaśnia Jakub Kiwior, dyrektor Visa Europe w Polsce. Od grudnia br. wszystkie terminale instalowane w ramach Programu będą umożliwiały dokonywanie błyskawicznych płatności kartami z funkcją zbliżeniową Visa payWave. Jednocześnie będzie kładziony nacisk na to, by terminale były wyposażane m.in. w oprogramowanie umożliwiające oferowanie usługi Visa cash back.

Program Kartą Visa zapłacisz wszędzie skupia się na małych i średnich placówkach handlowo-usługowych, które do tej pory nie przyjmowały kart, szczególnie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich, gdzie sieć akceptacji jest najsłabiej rozwinięta. Dodatkowe środki z Funduszu Rozwoju Akceptacji pozwolą agentom na rozpoczęcie obsługi kart płatniczych w punktach detalicznych o relatywnie niskich obrotach, gdzie bez dodatkowego wsparcia ze strony banków członkowskich Visa Europe obsługa kart mogłaby być dla agentów rozliczeniowych nieopłacalna.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, w programie Kartą Visa zapłacisz wszędzie banki będą mogły oferować usługę akceptacji kart bądź samodzielnie, stając się dodatkowo agentem rozliczeniowym, bądź we współpracy z którymś z aktualnie działających agentów rozliczeniowych.

Rozbudową polskiej sieci akceptacji kart Visa do marca br. zajmowały się: eService, Elavon, First Data Poland (Polcard), Pekao, Polbank oraz SIXPay. W marcu br. dołączył Bank BPH (z którym współdziała Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności). Program "Kartą Visa zapłacisz wszędzie" jest otwarty dla wszystkich agentów rozliczeniowych, już działających na polskim rynku bądź dopiero rozpoczynających działalność.

Udostępnij artykuł: