Visa pracuje nad inteligentnym systemem płatności w miastach

Z rynku

Miasta bezgotówkowe to nowy obszar prac Inkubatora Innowacji Visa – przedsięwzięcia, którego uczestnicy wypracowują rozwiązania sprzyjające rozwojowi gospodarki cyfrowej w Polsce.

Miasta bezgotówkowe to nowy obszar prac Inkubatora Innowacji Visa – przedsięwzięcia, którego uczestnicy wypracowują rozwiązania sprzyjające rozwojowi gospodarki cyfrowej w Polsce.

Zespół ekspertów pod przewodnictwem #Visa przystępuje do nowego projektu, którego celem jest stworzenie uniwersalnego systemu płatności w miastach #Visa #innowacje #płatności @VISA_PL

Interdyscyplinarny zespół ekspertów pod przewodnictwem Visa przystępuje do nowego projektu, którego celem jest stworzenie uniwersalnego systemu płatności w miastach.

Dotychczas w Inkubatorze poszukiwano rozwiązań wspierających wprowadzanie terminali płatniczych przez mikroprzedsiębiorców oraz stworzenie wartości dodanej dla koncepcji e‑paragonu.

W projekcie będą uczestniczyć banki, agenci rozliczeniowi i inni partnerzy Visa

W projekcie ponownie wezmą udział banki, agenci rozliczeniowi i inni partnerzy Visa. Do prac dołączyło także miasto Łódź, które zapewni wiedzę na temat możliwości aglomeracji miejskich i potrzeb ich mieszkańców. Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa w Polsce i na Węgrzech, zapowiada dwie główne sfery, na których skupią się prace grupy. Pierwsza będzie polegać na stworzeniu systemu zintegrowanych płatności w transporcie publicznym, druga – na inteligentnych rozwiązaniach parkingowych:„Dążymy do tego, by opracowane przez nas rozwiązania wykraczały poza system wygodnych, w pełni funkcjonalnych płatności. System płatności jest bazą, na podstawie której możemy rozwijać dalsze udogodnienia, jak np. automatyczne wyszukiwanie wolnych miejsc parkingowych lub dopasowywanie przez system optymalnego rodzaju biletu do danej trasy i środka komunikacji, np. autobusu lub tramwaju” – mówi Kiwior.

Prezes MPK-Łódź Zbigniew Papierski wyjaśnia, dlaczego miasto zdecydowało się uczestniczyć w pracach Inkubatora:„Udział w projekcie ekspertów z MPK-Łódź gwarantuje, że projektowane rozwiązanie będzie uwzględniało wszystkie potrzeby operatora łódzkiego transportu lokalnego. Jednocześnie wniesiemy doświadczenie i wiedzę ekspercką, co pozwoli na szybką weryfikację testowanych hipotez i założeń projektowych. Zagwarantujemy również infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia pilotażu wypracowanego rozwiązania.”

Metoda design thinking

W Inkubatorze konsekwentnie wykorzystywana jest metoda design thinking, która sprawdziła się w przypadku pierwszych obszarów tematycznych. Polega ona na dogłębnym poznaniu i zrozumieniu oczekiwań sprzedawców i konsumentów już na etapie tworzenia koncepcji innowacyjnego rozwiązania.Podczas prac nad e-paragonem metoda design thinking została wykorzystana do przeprowadzenia badania jakościowego na dużej grupie konsumentów. Wyniki badania umożliwiły uczestnikom Inkubatora między innymi wytyczenie kierunku, w którym powinni oni podążać pracując nad usługą elektronicznego paragonu. Ten sam mechanizm zostanie wykorzystany w innych projektach Inkubatora – na przykład do sprawdzenia oczekiwań mieszkańców miast, co do działania zintegrowanego systemu płatności w transporcie publicznym. Poznane w ten sposób oczekiwania mieszkańców polskich miast zostaną uwzględnione w finalnym produkcie, tak by opracowane narzędzie było maksymalnie wygodne i intuicyjne, a przy tym bezpieczne.

Dopasowanie się do potrzeb Polaków

Inkubator Innowacji Visa zamierza przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym w innych krajach, jednak ideą przyświecającą projektowi jest dopasowanie się do potrzeb Polaków, a te mogą różnić się od oczekiwań Finów czy Norwegów. Stworzona technologia powinna być możliwa do wykorzystania nie tylko w transporcie, ale także w innych usługach, jak płatność w muzeach czy rejestracja w hotelu.Przedstawiciele Inkubatora Innowacji zapowiadają, że model płatności bezgotówkowych w miastach, wypracowany przez Inkubator Innowacji, zostanie powszechnie udostępniony, tak by mógł posłużyć wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Źródło: Informacja prasowa Visa

Udostępnij artykuł: