Visa zapobiegła transakcjom oszukańczym o wartości ok. 25 mld dolarów dzięki sztucznej inteligencji

Technologie i innowacje / Z rynku

Visa jest pionierem w opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w branży płatniczej i nieustannie rozwija narzędzie Visa Advanced Authorization, które pomaga zwiększyć zaufanie do ekosystemu płatności wśród detalistów i konsumentów.

Visa jest pionierem w opracowywaniu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję w branży płatniczej i nieustannie rozwija narzędzie Visa Advanced Authorization, które pomaga zwiększyć zaufanie do ekosystemu płatności wśród detalistów i konsumentów.

#Visa utrzymuje liczbę oszukańczych transakcji na historycznie niskim poziomie nieprzekraczającym 0,1 procenta #SztucznaInteligencja

Visa Inc. (NYSE: V) ogłosiła wyniki nowego badania, które dowodzi, że w ciągu roku sztuczna inteligencja (AI) wykorzystywana w rozwiązaniu Visa Advanced Authorization (VAA) pomogła instytucjom finansowym zapobiec transakcjom oszukańczym o wartości około 25 miliardów dolarów. W ten sposób globalny ekosystem płatności stał się bezpieczniejszy zarówno dla sprzedawców detalicznych, jak i konsumentów (przez okres 12 miesięcy, zakończony 30 kwietnia 2019 r). VAA jest kompleksowym narzędziem służącym do zarządzania ryzykiem. W czasie rzeczywistym monitoruje i ocenia transakcje realizowane za pośrednictwem globalnej sieci płatniczej VisaNet. Pomaga to instytucjom finansowym szybko identyfikować i reagować na próby dokonywania transakcji oszukańczych. W ubiegłym roku za pośrednictwem VisaNet przetworzono ponad 127 miliardów transakcji między detalistami a instytucjami finansowymi. Za pomocą AI przeanalizowano 100 procent tych płatności, a sprawdzenie każdej z nich trwało około milisekundę. Dzięki temu instytucje finansowe mogą zatwierdzać legalne płatności, jednocześnie szybko identyfikując transakcje oszukańcze, którym można zapobiec.Czytaj także: Visa: startuje platforma obsługująca transgraniczne płatności B2B >>>

„Jednym z największych wyzwań w obszarze płatności jest oddzielenie legalnych transakcji, realizowanych przez posiadaczy rachunków od prób dokonania transakcji oszukańczych, nie tworząc jednocześnie dodatkowych niedogodności” – powiedziała Melissa McSherry, Senior Vice President i Global Head of Data, Risk and Identity Products and Solutions w Visa. „Visa była pierwszą siecią płatniczą, która zaczęła wykorzystywać sztuczną inteligencję opartą o sieci neuronowe. Wprowadziliśmy to rozwiązanie w 1993 roku, aby analizować poziom ryzyka płatności w czasie rzeczywistym i natychmiast przełożyło się to na zmniejszenie liczbę transakcji oszukańczych. Zachowujemy odpowiednią równowagę między wykorzystywaniem doświadczenia ludzi a stosowaniem innowacji technologicznych. Jednocześnie wciąż rozwijamy nasze zdolności w miarę jak kolejne przełomowe rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji poszerzają granice naszych możliwości”.Czytaj także: Zakupy w internecie: 11 nowych partnerów wdroży Visa Token Service >>>

Jak uniknąć niedogodności dla klientów?

Niedogodności w procesie płatności mogą powodować, że niektórzy klienci instytucji finansowych będą chcieli zrezygnować z korzystania z karty płatniczej. Badanie wykonane przez Javelin Strategy & Research wykazało, że 51% posiadaczy kart, którzy doświadczyli nieuzasadnionej odmowy płatności, użyło drugiej karty płatniczej do zrealizowania zakupu u tego samego detalisty. Może to skutkować tym,  że karta wydana przez konkurencyjny podmiot stanie się dla danego konsumenta kartą podstawową (“Addressing the Threat of False Positive Declines”, autorstwa Kyle Marchini i Al Pascual, Javelin Strategy & Research, 17 października 2018 r.). Jednak usuwanie niedogodności nie może odbywać się kosztem identyfikowania transakcji oszukańczych oraz zapobiegania im. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez National Retail Federation i Forrester, dla sprzedawców detalicznych najpoważniejszym wyzwaniem w obszarze płatności są transakcje oszukańcze – takiej odpowiedzi udzieliło 55 procent badanych (“The State of Retail Payments Report – Outlook for 2019” autorstwa Brendana Millera, Głównego Analityka, Forrester, listopad 2018 r.).Visa Advanced Authorization jest warstwą zabezpieczeń, która umożliwia instytucjom finansowym i detalistom ograniczenie ryzyka i liczby transakcji oszukańczych. Jednocześnie przyczyniają się oni do zmniejszenia niedogodności związanych z nieuzasadnioną odmową płatności, odczuwanych przez posiadaczy rachunków. Narzędzie Visa Advanced Authorization wykorzystywane jest przez ponad 8 000 instytucji finansowych w 129 krajach.

Zapobieganie transakcjom oszukańczym bliskie prędkości światła

Visa jako pierwsza wykorzystywała sieci neuronowe wzorowane na pracy ludzkiego mózgu do stworzenia sztucznej inteligencji, która umożliwia identyfikowanie transakcji oszukańczych. Pozwala to na szybszą i bardziej wnikliwą analizę danych opartą na odkrywaniu nieznanych dotąd korelacji. Dzięki Visa Advanced Authorization sprzedawcy detaliczni i instytucje finansowe mogą korzystać z następujących rozwiązań:
  • Modele uczenia maszynowego używane do badania w czasie rzeczywistym każdej transakcji pod kątem możliwego oszustwa — badane są aktywność, wzorce zachowań, a także ponad 500 atrybutów ryzyka — wszystko to w około jedną milisekundę.
  • Ocena ryzyka, za którą odpowiedzialna jest Visa wspólnie z instytucją finansową, w której użytkownik posiada swój rachunek – rozwiązanie to pozwala na podjęcie decyzji odnośnie zatwierdzenia albo odrzucenia transakcji, lub też oznaczenia transakcji jako wymagającej kontaktu z posiadaczem rachunku.
  • Możliwość zidentyfikowania legalnych transakcji nawet wtedy, gdy dokonywane są one przez nowych lub mało aktywnych kupujących; pozwala to ograniczyć prawdopodobieństwo nieuzasadnionej odmowy transakcji.
  • Identyfikowanie i zapobieganie transakcjom oszukańczym poprzez autoryzację w czasie rzeczywistym opartą o zintegrowane i globalne rozwiązania z obszaru analityki predyktywnej.

Historycznie niski poziom oszukańczych transakcji

Visa utrzymuje liczbę oszukańczych transakcji na historycznie niskim poziomie nieprzekraczającym 0,1 procenta. Jest to możliwe dzięki wieloaspektowemu podejściu polegającemu na: inwestowaniu w ludzką inteligencję i takie technologie jak: A.I.; wyposażeniu konsumentów i klientów w narzędzia, zasoby i możliwość kontroli, które pozwalają zarządzać ryzykiem oraz stworzeniu odpowiednich procesów zarządzania, które pomagają przedsiębiorcom i regulatorom z wyprzedzeniem dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia (Visa Global Fraud Data, Visa Inc., kwiecień 2019 r.).„Spośród wszystkich sieci płatniczych, Visa postrzegana jest przez konsumentów jako najbardziej zaufana marka świadcząca usługi finansowe i płatnicze. Nie mamy wątpliwości, że wynika to z naszych nieustannych wysiłków na rzecz eliminowania transakcji oszukańczych i ochrony ekosystemu płatności” – powiedziała McSherry (“Omnichannel and Branch: The Current U.S. Consumer Banking Environment,” autorstwa Petera Reville, Director of Primary Data, Mercator Advisory Group, marzec 2019 r.).
Źródło: Visa
Udostępnij artykuł: