Vistula BS posadził 1300 drzew

Bankowość

W sobotę, 11 października pracownicy Vistula Banku Spółdzielczego w Iłowie na czele z prezes Jolantą Łukasiak-Malicką, pracownikami Ochotniczej Straży Pożarnej z Iłowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziem Iłowskiej posadzili 1300 drzewek w grzybowskim lesie.

W sobotę, 11 października pracownicy Vistula Banku Spółdzielczego w Iłowie na czele z prezes Jolantą Łukasiak-Malicką, pracownikami Ochotniczej Straży Pożarnej z Iłowa oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziem Iłowskiej posadzili 1300 drzewek w grzybowskim lesie.

Vistula Bank Spółdzielczy ma w swoją strategię rozwoju wpisaną m.in. ochronę dziedzictwa historycznego, ekologię czy ochronę zabytków. Bank będąc  propagatorem wszelkich działań proekologicznych zwrócił się z prośbą do pani Wandy Dragan ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej o znalezienie dogodnego miejsca oraz wyznaczenie optymalnego terminu na posadzenie drzew liściastych (dębów, klonów, brzóz i lip).

- Akcja sadzenia drzew przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia, (zwłaszcza że lesistość u nas nie jest taka duża  - około 13%) oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi - tłumaczy Wanda Dragan.  - Takie inicjatywy płynące od banku, podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Ponadto człowiek wracając po paru latach w miejsce posadzenia drzew odczuwa dużą satysfakcję, że zostawia po sobie  tak piękny i trwały ślad.

Najważniejsi są klienci

Bank stara się integrować z lokalną społecznością, w jego misji oprócz maksymalizacji zysków jest również rozwój społeczności na terenie, na których działa. Od momentu otwarcia oddziału w Iłowie prowadzonych było szereg działań związanych m.in. z ekologią, sobotnie sadzenie drzew było jedną z wielu różnego rodzaju akcji. Ponadto bank organizuje zbiórki makulatury, edukuje dzieci i młodzież w zakresie kas oszczędnościowych i oszczędzania, pojawia się na dożynkach regionalnych, bierze udział w uroczystościach państwowych. Jolanta Łukasiak-Malicka podkreśla że: - bank musi identyfikować się z lokalnym społeczeństwem, chce te społeczeństwo poznać i wychodzi do niego w teren.

Bank stanowi integralną część społeczności iłowskiej, a zakres jego działalności zdecydowanie wykracza poza stricte bankowe usługi.

Pani Prezes jest bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju pomysły, zwłaszcza o charakterze ekologicznym:

-Beztroskie obchodzenie się z papierem jest w wielu biurach czymś zupełnie normalnym - mówi Jolanta Łukasiak-Malicka, prezes Banku- jednak ja zawsze staram się wpajać swoim pracownikom, że  cenę za codzienne nieuzasadnione zużywanie kartek na notatki czy wydruki ponosi środowisko. Wiele się od tego momentu zmieniło i również moi pracownicy zauważyli, że świadome korzystanie z zasobów papieru jest jednak możliwe! Chciałabym zaapelować do wszystkich ludzi o rozsądek w zużywaniu papieru, jeśli nie chcemy mieć na sumieniu naszego drzewostanu

Inicjatywa posadzenie drzew daje szansę zwiększenia w przyszłości ilości papieru, który jest coraz bardzie zużywany - tłumaczy pani prezes i dodaje: - Społeczeństwo terenów iłowskich jest otwarte, aktywne i pełne zapału. Najlepiej widać to dzisiaj - zebrało się kilkadziesiąt chętnych osób w tak szczytnym celu. Takie podejście jest prorozwojowe, gdyż życzliwa współpraca budzi pozytywne emocje, daje radość i na pewno zrodzi inicjatywę na przyszłość - tylko w ten sposób możemy coś zbudować.

Vistula Bank Spółdzielczy od 2000 roku ma swój oddział w Iłowie. Został otwarty na specjalne życzenie klientów.

Źródło: Vistula Bank Spółdzielczy

Udostępnij artykuł: