Volodymyr Radin

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Personal Finance Bank BNP Paribas

Volodymyr Radin
Volodymyr Radin. Fot. BNP Paribas

Wiceprezes Zarządu Obszar Bankowości Personal Finance Bank BNP Paribas

Nadzoruje Obszar Bankowości Personal Finance, w tym Pion Sprzedaży Consumer Finance, Pion Sprzedaży Automotive – Personal Finance, Departament Marketingu i Promocji Sprzedaży B2B, Pion Rozwoju PF B2C, Departament Planowania i Finansów PF, Pion Operacji PF, Biuro Zarządzania Programami PF.

Absolwent Ukraińskiej Akademii Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Ponadto ukończył studia z zakresu marketingu na HEC w Paryżu i studia z zakresu kierowania zarządem na Ukraińskiej Akademii Ładu Korporacyjnego.

Z bankowością jest związany od ponad 15 lat. W latach 2002 – 2003 pracował w Bank Aval (Raiffeisen Bank Aval) jako Dyrektor Departamentu Consumer Finance. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Dyrektora Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej w Uniwersalnym Banku Rozwoju i Partnerstwa (Grupa Foxtrot), a następnie w latach 2007 - 2008 Zastępcy Dyrektora Linii Biznesowej Bankowości Detalicznej i Dyrektora ds. Zarządzania Produktami w Kreditprombank. W 2008 r. dołączył do Grupy BNP Paribas jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu oraz Zastępca Dyrektora linii biznesowej Personal Finance w Ukrsibbank (Grupa BNP Paribas). W 2014 r. został nominowany na stanowisko Dyrektora linii biznesowej Personal Finance i Członka Zarządu Ukrsibbank, a następnie Wiceprezesa Zarządu. W ciągu ponad 15 lat pracy zawodowej w instytucjach finansowych, brał udział w licznych projektach dotyczących tworzenia, głębokiej transformacji lub kompleksowej modernizacji operacji bankowości detalicznej: kredyty konsumenckie, karty kredytowe, finansowanie pojazdów, kredyty hipoteczne, płatności, produkty oszczędnościowe, windykacja, centrum telefoniczne. Solidne wykształcenie w dziedzinie finansów stanowiło podstawę zdobytych wysokich umiejętności w wielu obszarach bankowości, takich jak sprzedaż i marketing, planowanie finansowe i budżetowanie, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kredytowym, analiza rynku, zarządzanie satysfakcją klienta, operacje wielkoskalowe, obejmujące centrum telefoniczne, obsługę klienta, telemarketing, ubezpieczenie ryzyka i windykacja.

Ponadto, Pan Volodymyr Radin pełni funkcję członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Group Service Center Spółka Akcyjna.

Pan Volodymyr Radin spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

Źródło: BNP Paribas
Udostępnij artykuł: