W 2012 roku odzyskano prawie 600 milionów złotych zaległych alimentów!

Finanse i gospodarka

Od 2008 roku dzięki wpisom do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor udało się odzyskać ponad 1,7 miliarda złotych długów alimentacyjnych. Na koniec minionego roku w rejestrze dłużników wpisanych było 130 tysięcy osób, które zalegają ze spłatą alimentów. Zdaniem Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, które współpracują z InfoMonitorem wpisy do rejestru dłużników są jedną z najskuteczniejszych metod odzyskiwania długów alimentacyjnych.

Od 2008 roku dzięki wpisom do rejestru dłużników prowadzonego przez BIG InfoMonitor udało się odzyskać ponad 1,7 miliarda złotych długów alimentacyjnych. Na koniec minionego roku w rejestrze dłużników wpisanych było 130 tysięcy osób, które zalegają ze spłatą alimentów. Zdaniem Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, które współpracują z InfoMonitorem wpisy do rejestru dłużników są jedną z najskuteczniejszych metod odzyskiwania długów alimentacyjnych.

Rozwój sytemu wymiany informacji gospodarczej, którą istotną częścią jest rejestr dłużników prowadzony przez BIG InfoMonitor, pozwala na coraz skuteczniejesz odzyskiwanie długów alimentacyjnych. Regulacje prawne umożliwiające wpisywanie dłużników alimentacyjnych do rejestru dłużników obowiązują od października 2008 roku. W pierwszym roku obowiązywania ustawy przede wszystkim przybywało wpisów, odzyskanych długów było relatywnie mniej. Co jednak ważne w kolejnych latach zanotowano dynamiczny wzrost skuteczności, obecnie rocznie odzyskiwanych jest około 600 milionów złotych zaległych alimentów.

hildebrand.mariusz.01.150x"Zmiana regulacji umożliwiająca wpisywanie dłużników alimentacyjnych do BIGów okazała się bardzo skutecznym narzędziem odzyskiwania zaległych alimentów. Jeszcze dwa-trzy lata temu był to bardzo poważny problem społeczny, nadal jest, ale wreszcie osoby, którym należą się alimenty mają skuteczne narzędzia do uzyskania należnych im kwot." - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Analiza danych z rejestru pokazuje, że oprócz wsparcia w odzyskiwaniu zaległości alimentacyjnych, pełni on rolę prewencyjną. Najwyższą liczbę dłużników wpisanych do rejestru odnotowano w 2009 i 2010 roku, odpowiednio 65 i blisko 35 tysięcy. W kolejnych latach liczba wpisów nie przekracza 15-20 tysięcy osób. Spada również wartość największych zaległości. W 2010 roku było to blisko 610 tysięcy złotych przeterminowanych alimentów, w 2012 największy dług wynosił niespełna 360 tysięcy złotych.

"Staramy się ściśle współpracować z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Zdaniem tych placówek wpisy do rejestru są coraz bardziej skuteczne i to już nie tylko jako narzędzia tzw. miękkiej windykacji, ale środek zapobiegający powstawaniu nowych długów alimentacyjnych." - dodaje Mariusz Hildebrand

Eksperci wskazują, że rozwiązania dotyczące zaległych alimentów mogą zostać z powodzeniem zastosowane również do innych zobowiązań cywilno-prawnych. System wymiany informacji gospodarczej sprawdza się w praktyce i co najważniejsze przeciwdziała negatywnym zjawiskom, a nie tylko rozwiązuje ich skutki.

Udostępnij artykuł: