W 2015 r. zwiększył się krąg podatników, którzy mają obowiązek posiadania kas fiskalnych

Komentarze ekspertów

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W dniu 1 stycznia 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z końcem 2014 r. utracił moc akt prawny, który dotychczas regulował kwestie dotyczące obowiązku posiadania kas fiskalnych czyli rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie ograniczyło możliwość stosowania zwolnień z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Do końca ubiegłego roku świadczenie usług wskazanych w rozporządzeniu nie wymagało rejestracji pod warunkiem, że obrót roczny z tego tytułu był mniejszy niż 20.000 zł.

Od nowego roku nie zmienił się co prawna limit obrotu do zwolnienia, jednak rozszerzony został katalog czynności wyłączonych z wszelkich zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas. Wśród czynności, wobec których nie będzie już można zastosować prawa do zwolnień, znalazły się m.in. usługi prawne (poza czynnościami notarialnymi), doradztwo podatkowe, a także świadczenie usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Z rozporządzenia wyniki zatem, że bez względu na osiągane obroty kasę fiskalną posiadać muszą prawnicy, czyli radcy prawni i adwokaci, a także podmioty świadczące pozostałe usługi wymienione w § 4 pkt. 2) rozporządzenia.

Co istotne, zgodnie z § 9 rozporządzenia świadczenie większości usług jest jednak zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. Wspomniane zatem powyżej usługi podlegać będą ewidencjonowaniu za pomocą kas fiskalnych od dnia 1 marca 2015 r.

Warto również zaznaczyć, że obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, zgodnie z rozporządzeniem dotyczy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Reasumując, świadczenie usług objętych rozporządzeniem, tj. m.in. prawnych oraz doradztwa podatkowego rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 2015 roku powinno być zawsze ewidencjonowane kasą fiskalną - bez względu na obrót. W dniu 1 marca 2015 r. kasa fiskalna musi zostać zgłoszona we właściwym Urzędzie Skarbowym. Za niedochowanie tego obowiązku grozi utrata ulgi za zgłoszenie kasy fiskalnej oraz sankcje przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.

Warto podkreślić, podatnik ma prawo domagać się od Urzędu Skarbowego zwrotu kosztów zakupu kasy fiskalnej (do 90% wartości kasy), a nadto odliczyć podatek VAT. Koszt zakupu masy może być również wliczony w koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r.)

Agnieszka Bąk - Bergander,
Radca prawny,
Kancelaria Adwokacka M. Krzyżowska

 

Udostępnij artykuł: