W bankach trwały nośnik jeszcze długo nie zastąpi dokumentów papierowych

Multimedia / Technologie i innowacje

Jak banki mogą sprostać wymogom RODO i KNF dotyczącym bezpieczeństwa dokumentów papierowych? – wyjaśnia Michał Gembal dyrektor marketingu w grupie Arcus S.A.

Jak banki mogą sprostać wymogom RODO i KNF dotyczącym bezpieczeństwa dokumentów papierowych? – wyjaśnia Michał Gembal dyrektor marketingu w grupie Arcus S.A.

Michał Gembal: Być może trwały nośnik zastąpi kiedyś #dokumenty papierowe, ale w najbliższych latach ciągle będą potrzebne dokumenty papierowe.

Pomimo, że żyjemy w czasach kiedy zaczynają dominować w naszym życiu technologie cyfrowe to nadal dokumenty papierowe są potrzebne. I ich obieg musi być bezpieczny. Szczególnie w instytucjach finansowych – mówi Michał Gembal dyrektor marketingu w grupie Arcus S.A.

I dodaje – Bezpieczeństwo obiegu dokumentów papierowych jest wymogiem stawianym firmom rynku finansowego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także przez rozporządzenie RODO.

Bezpieczeństwo obiegu dokumentów papierowych zapewniają technologia i procedury. Przykładem są tutaj drukarki. W obecnej chwili każda osoba korzystając z drukarki musi się autoryzować za pomocą  karty lub  numeru  pin. Zasada ta dotyczy także scanerów, wszelkiego rodzaju kopiarek.

Są rozwiązania, w których niektóre słowa są alertami. Jeżeli ktoś kopiuje dokument zawierający określone słowo to administrator jest natychmiast powiadamiany przez system. Będzie on wiedział także kto dany dokument próbował skopiować.  Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia się przed wyciekiem tajemnic firmy – mówi Michał Gembal.

Udostępnij artykuł: