W Banku BPH tłumacz migowy pomoże niesłyszącym klientom

Bankowość

W Banku BPH osoby niesłyszące będą mogły skorzystać z pomocy profesjonalnych tłumaczy języka migowego. W 10 oddziałach banku w 9 miastach w Polsce ruszył projekt testów tego rozwiązania.

W Banku BPH osoby niesłyszące będą mogły skorzystać z pomocy profesjonalnych tłumaczy języka migowego. W 10 oddziałach banku w 9 miastach w Polsce ruszył projekt testów tego rozwiązania.

Testy w oddziałach w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Mysłowicach, Lublinie, Gdyni i w Białymstoku potrwają pięć miesięcy. W tym czasie będą sprawdzane różne rozwiązania dotyczące obsługi klientów z wadą słuchu. - Docelowa skala rozwiązania, czyli jego dostępność w poszczególnych placówkach będzie uzależniona od zainteresowania klientów - wyjaśnia Magdalena Zemfler, menedżer ds. projektów w Banku BPH.

Koncepcja procesu zakłada, że doradca - po uzyskaniu od klienta zgody na udział osoby trzeciej w obsłudze - będzie się łączył z tłumaczem języka migowego za pomocą mobilnej aplikacji zainstalowanej na tablecie. W ten sposób tłumacz będzie pośredniczyć w rozmowie doradcy z klientem.

Oddziały uczestniczące w testach mają specjalne oznakowanie informujące o możliwości skorzystania z pomocy profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

Partnerami Banku BPH w tym przedsięwzięciu są Polski Związek Głuchych i Migam.pl.

Źródło: Bank BPH

Udostępnij artykuł: