W BGŻOptima szansa na zysk nawet 15 proc. na Lokacie Dywidendowej

Bankowość

BGŻOptima rozpoczął subskrypcję na nową lokatę inwestycyjną, która w ciągu 24 miesięcy może potencjalnie przynieść zysk nawet do 15 proc., przy 100 proc. gwarancji kapitału. Wysokość oprocentowania będzie uzależniona od stopy zwrotu z indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50, grupującego najbardziej stabilne spółki dywidendowe z 18 rynków europejskich. Zapisy na lokatę potrwają do 28 grudnia. Pod koniec października klienci BGŻOptima uzyskali wypłaty 10 proc. zysków z dwuletniej, inwestycyjnej "Lokaty z Niemiecką Gwarancją".

BGŻOptima rozpoczął subskrypcję na nową lokatę inwestycyjną, która w ciągu 24 miesięcy może potencjalnie przynieść zysk nawet do 15 proc., przy 100 proc. gwarancji kapitału. Wysokość oprocentowania będzie uzależniona od stopy zwrotu z indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50, grupującego najbardziej stabilne spółki dywidendowe z 18 rynków europejskich. Zapisy na lokatę potrwają do 28 grudnia. Pod koniec października klienci BGŻOptima uzyskali wypłaty 10 proc. zysków z dwuletniej, inwestycyjnej "Lokaty z Niemiecką Gwarancją".

Do założenia Lokaty Dywidendowej wystarczy już 4 tys. zł. W okresie subskrypcji tj. do 28 grudnia 2015 r. wszystkie środki przeznaczone na lokatę będą oprocentowane na 2 proc. (w skali roku).

Posiadacze Lokaty Dywidendowej będą mogli uzyskać wypłatę zysku na zakończenie okresu lokacyjnego pod warunkiem wzrostu wartości indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50. W skład indeksu wchodzą akcje 50 spółek, wybranych z spośród tych notowanych w ramach STOXX Europe 600 Index. To reprezentanci dużych, średnich i małych spółek pochodzących z 18 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Luxemburga, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Aby wejść do indeksu iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 spółki muszą spełnić liczne kryteria, w tym: mieć odpowiednią płynność, wypłacać dywidendę w nadchodzącym miesiącu i charakteryzować się niską zmiennością (za okres ostatnich 6 miesięcy). Skład Indeksu jest weryfikowany co miesiąc.

Mechanizm naliczania zysku w Lokacie Dywidendowej zakłada trzy różne scenariusze. Oprocentowanie lokaty wyniesie 60 proc. udział  we wzroście wartości indeksu iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 i może maksymalnie sięgnąć 15 proc. (7,5 proc. w skali roku). Wartość początkowa indeksu zostanie odczytana 30 grudnia 2015 r. na zamknięciu iStoxx Europe Next Dividend Low Risk 50. Wartość końcowa zostanie wyliczona jako średnia arytmetyczna z oficjalnych wartości zamknięcia indeksu z Dni Obserwacji (27 czerwca 2016 r., 27 grudnia 2016 r., 27 czerwca 2017 r. oraz 27 grudnia 2017 r.).

Niedawno w BGŻOptima zakończyła się inna dwuletnia lokata inwestycyjna - "Lokata z Niemiecką Gwarancją". Zysk klientów uzależniony był od wzrostu indeksu DAX - im wyższy wzrost indeksu, tym wyższy zysk na lokacie. Lokata pozwoliła wypracować 10 proc. zysku w skali 2 lat.

Lokatę Dywidendową mogą założyć wszystkie osoby, które posiadają Konto Indywidualne BGŻOptima. Co ważne, Lokatę można zerwać w dowolnym momencie jej trwania, bez utraty zainwestowanych środków i dodatkowych kosztów. Więcej informacji na www.bgzoptima.pl.

Źródło: BGŻOptima

Udostępnij artykuł: