W bieżącym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na rynku będzie środowe posiedzenie Fed (28-29 IV)

Komentarze ekspertów

Na rynku stopy procentowej ostatni tydzień przyniósł silne zmiany rentowności. Na krótkim końcu krzywej widać było negatywny wpływ wypowiedzi członków RPP podtrzymujących deklaracje zakończenia cyklu obniżek stóp procentowych. To stanowisko Rady powtórzone zostało w opublikowanych w czwartek minutes. Z kolei na dłuższym końcu krzywej rentowności obligacji rosły wraz z rosnącymi notowaniami na rynkach bazowych. Przy braku istotniejszych publikacji danych makroekonomicznych duże znaczenie dla wycen papierów w strefie euro miały rozmowy dotyczące przyszłości Grecji. W drugiej części tygodnia pojawiające się informacje zwiększające prawdopodobieństwo scenariusza, w którym Grecja zapewni sobie jednak finansowanie, osłabiały wyceny papierów skarbowych państw o najbardziej stabilnej sytuacji ekonomicznej.

W bieżącym tygodniu najważniejszym wydarzeniem na rynku będzie środowe posiedzenie Fed (28-29 IV). Oczekujemy, że bank centralny pozostawi politykę pieniężną bez zmian, a potencjalny wpływ na rynek może mieć ton komentarza po posiedzeniu. W bazowym scenariuszu zakładamy, że FOMC podtrzyma dotychczasową retorykę. Oznacza to, że podtrzymana zostanie pozytywna ocena procesów makroekonomicznych, a ostatnie słabsze dane będą tłumaczone wpływem krótkoterminowych czynników. FOMC podtrzyma zamiar “normalizacji” polityki pieniężnej, uzależniając podjęcie przyszłych decyzji od publikowanych danych makroekonomicznych. Niemniej w ostatnich dokumentach Fed i w wypowiedziach jego przedstawicieli pojawia się coraz częściej pytanie o termin pierwszych podwyżek stóp procentowych. Wyraźnie przybywa zwolenników późniejszego zaostrzenia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych (chociaż jest grupa, która w dalszym ciągu rozważa jeszcze czerwiec). Nie można wykluczyć, że w komentarzu po posiedzeniu znajdą się właśnie odniesienia do tej najbardziej interesującej obecnie inwestorów kwestii. Patrząc po notowaniach amerykańskich Treasuries widać, że inwestorzy oczekują raczej łagodnego tonu komentarza. Naszym zdaniem siłę oddziaływania Fed na rynek zmniejszać będzie fakt, że w kwietniu nie odbędzie się konferencja, na której dziennikarze mogliby zadawać pytania, a także nie będzie publikacji oczekiwanych zmian polityki pieniężnej. Poza tym za stabilizacją notowań na rynku stopy procentowej w Polsce przemawiać powinien krótszy tydzień, ze względu na wolny piątek.

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A.

Udostępnij artykuł: