W budownictwie mieszkaniowym dominują inwestorzy indywidualni

Polecamy

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2016 r. oddano do użytkowania 85848 mieszkań, tj. o 11,7% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Największy udział tj. 42793 mieszkania (49,8%) mieli inwestorzy indywidualni, choć jest to o 6,7% mniej niż przed rokiem - informuje Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2016 r. oddano do użytkowania 85848 mieszkań, tj. o 11,7% więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Największy udział tj. 42793 mieszkania (49,8%) mieli inwestorzy indywidualni, choć jest to o 6,7% mniej niż przed rokiem - informuje Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

W omawianym okresie wydano także pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 116475 mieszkań, tj. o 12,2% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 12,6%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 101336, tj. o 6,1% (wobec wzrostu przed rokiem o 11,7%).

Największy udział (49,8%) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-lipiec 2016 r. oddali do użytkowania 42793 mieszkania, tj. o 6,7% mniej niż przed rokiem. W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym - do 55846 mieszkań, tj. o 9,5% (wobec wzrostu przed rokiem o 13,8%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 49337 mieszkań, tj. o 4,9% (wobec wzrostu przed rokiem o 1,6%).

Deweloperzy w okresie siedmiu miesięcy 2016 r. oddali do użytkowania 40591 mieszkań (co stanowiło 47,3% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 40,8% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r., kiedy notowano spadek o 8,4%. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 57675 mieszkań, tj o  12,4% więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 13,4%). Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, do 49129 mieszkań, tj. o 4,8% (wobec  wzrostu przed rokiem o 26,9%).

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie siedmiu miesięcy 2016 r. oddały do użytkowania 1247 mieszkań wobec 735 mieszkań przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia - do 718 wobec 695 mieszkań przed rokiem i liczba mieszkań których budowę rozpoczęto - do 1685 wobec 831 mieszkań w roku poprzednim.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu siedmiu miesięcy 2016 r. łącznie 1217 mieszkań wobec 1423 mieszkań przed rokiem, z tego w budownictwie komunalnym - 605 mieszkań wobec 653 przed rokiem, w społecznym czynszowym - 564 mieszkania wobec 552 mieszkań przed rokiem, a w zakładowym - 48 mieszkań, wobec 218 przed rokiem. W ramach tych form budownictwa liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto wzrosła odpowiednio - do 2236, wobec 836 przed rokiem i do 1185, wobec 773 w roku poprzednim.

W okresie styczeń-lipiec 2016 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dwunastu województwach, w tym największy: w województwie lubuskim - o 40,6%, mazowieckim - o 27,6% oraz zachodniopomorskim - o 26,7%. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wystąpił w województwie: podkarpackim - o 10,0%, pomorskim - o 7,6%, warmińsko-mazurskim - o 6,2% i kujawsko-pomorskim - o 0,8%.

W okresie siedmiu miesięcy 2016 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym zaobserwowano w trzynastu województwach, w tym największy: w opolskim - o 73,3%, świętokrzyskim - o 52,1% i łódzkim - o 48,0%. Spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym wystąpił w województwie: warmińsko-mazurskim - o 27,2%, podlaskim - o 16,3% i zachodniopomorskim - o 1,3%. Najwięcej mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w województwie mazowieckim - 24602 mieszkania, tj. o 7,0% więcej niż przed rokiem.

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-lipiec 2016 r. odnotowano w dwunastu województwach, w tym największy: w opolskim - o 50,2%, kujawsko-pomorskim - o 40,3% i świętokrzyskim - o 33,9%. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto wystąpił w czterech województwach: w małopolskim - o 15,6%, lubuskim - o 6,6%, pomorskim - o 4,6% i podlaskim - o 4,2%. W województwie mazowieckim (które ma największy udział na rynku budownictwa mieszkaniowego) rozpoczęto budowę 21469 mieszkań, tj. o 15,1% więcej niż przed rokiem.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-lipiec-2016-roku,5,56.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: