W czerwcu bezrobocie dalej w dół

Finanse i gospodarka

Stopa bezrobocia w czerwcu będzie niższa niż w maju, kiedy wyniosła 12,6 proc. - prognozuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. "W miesiącach letnich bezrobocie spada, bo rośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Na koniec roku nie powinno przekroczyć 11 proc." - mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

„Lato, to tradycyjnie okres, kiedy rośnie zapotrzebowanie na pracowników w takich branżach jak rolnictwo, ogrodnictwo, gastronomia, turystyka, handel, budownictwo czy infrastruktura. Na wzrost zatrudnienia wpływają szczególnie świetne wyniki, które odnotowuje budownictwo, zwłaszcza związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. Być może część osób bezrobotnych rozpoczęła  legalną pracę w Niemczech. Agencje zatrudnienia szacują, że liczba osób, które wyjechały do pracy w Niemczech wzrosła od 1 maja o 150 proc.

Mimo poprawy na rynku pracy sytuacja grup najsłabszych (długotrwale bezrobotni, osoby starsze, z niskimi kwalifikacjami, absolwenci) będzie trudna. Dlatego, rząd powinien przeznaczyć dodatkowe środki  Funduszu Pracy na pomoc dla tych grup” – dodaje Jacek Męcina.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Udostępnij artykuł: