W czwartek 28 marca odszedł z naszego grona Tadeusz Żywczak

Wydarzenia

Tadeusz Żywczak

Jego długa i owocna droga zawodowa była nierozerwalnie związana z tworzeniem zrębów nowoczesnego systemu bankowego od początku polskiej transformacji.Zawodowo i rodzinnie związany z Pomorzem Zachodnim, był Tadeusz Żywczak prekursorem bankowości komercyjnej ziemi szczecińskiej jako współzałożyciel, a w kolejnych latach Prezes Zarządu Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Szczecinie.Od początku włączył się też aktywnie w proces tworzenia struktur przedstawicielskich środowiska jako współzałożyciel  Związku Banków Polskich, a w kolejnych latach: 1991-2000, – przez trzy kadencje – jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZBP.W ramach prac izby uczestniczył  w tworzeniu krajowego systemu instytucji finansowych i szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój nowoczesnego systemu bankowego  i przedsiębiorczości w Polsce.W latach 1995-2001 reprezentował również środowisko jako przedstawiciel sektora bankowego w kolejnych kadencjach Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.Współtworzył podstawy nowoczesnego systemu płatniczo – rozliczeniowego, przyczyniając się walnie do powołania Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. Wniósł także znaczący wkład w budowę i rozwój  systemu gwarantowania depozytów.Za zasługi odznaczony licznymi  nagrodami i wyróżnieniami, m.in. w 1997 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Odszedł Człowiek wielkiej kultury i wiedzy, życzliwy ludziom, ceniony i szanowany.Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.Rada i Zarząd Związku Banków Polskich
Źródło: ZBP
Udostępnij artykuł: