W dobrych nastrojach przywitać IV kw.

Komentarze ekspertów

Sentyment wokół kondycji finansowej największego pożyczkodawcy z Niemiec poprawił się, a wraz z nim nastroje na rynkach, po doniesieniach o niższej, niż pierwotnie zakładano kary żądanej przez amerykański Departament Sprawiedliwości. Początek ostatniego kwartału upłynie pod dyktando wzrostu apetytu na ryzyko. Spodziewamy się dobrych odczytów indeksów przemysłowych PMI/ISM. Od połowy tygodnia ustawianie pozycji pod piątkowe dane z rynku pracy w USA.

Informacja o niższej, niż pierwotnie żądana kwocie kary wymierzonej Deutsche Bankowi (DB) przez amerykański Departament Sprawiedliwości za nieprawidłowości oddziału niemieckiego giganta na terenie USA poprawiła na koniec tygodnia nastroje na rynkach. Pozytywne zachowanie indeksów w Azji dziś rano daje nadzieje na podtrzymanie ich na względnie dobrym poziomie także na pierwszej sesji października. Według pogłosek, DB będzie musiał zapłacić „jedynie” 5,4 mld USD, a nie 14 mld USD zaproponowanych wstępnie przez organ sprawiedliwości. Obniżenie kary nie jest niczym nadzwyczajnym. Jeśli za wzór przyjąć podobne epizody sankcji dla amerykańskich banków, nawet obniżona kwota jest ogromna i podtrzymuje obawy o przyszłą kondycję finansową DB. Rynek wziął tę informacja za dobrą monetę, licząc być może, że finalnie zostanie ona jeszcze zmniejszona.

Zahamowanie spadków cen na europejskich giełdach wsparło notowania złotego i innych walut regionu. Na przestrzeni tygodnia wartość polskiej waluty nie uległa większym zmianom, choć w połowie tygodnia zapowiadało się na najgorsze 5 kolejnych sesji w całym miesiącu. Zgoła odmienny sentyment panuje na warszawskiej GPW. WIG20 zamknął kwartał na najniższym poziomie od 2 miesięcy. Znacznie lepiej nadal mniejsze spółki.

Pierwsza sesja miesiąca to odczyty indeksów nastrojów w przemyśle PMI oraz ISM (w USA). Opublikowane jeszcze w piątek dane z Chin neutralnie, zgodnie z oczekiwaniami (50,1 pkt tj. stabilizacja aktywności sektora). Wstępne odczyty z Europy wskazały na pozytywne trendy w przemyśle we wrześniu. Oczekujemy także dobrego wyniku (wyższe tempo rozwoju) w odczycie z Polski (nasza prognoza to 52,2 pkt, konsensus jest niewiele niżej). Szczególnie ważne będą dane ze Stanów Zjednoczonych. Dadzą odpowiedź, czy zaskakująco słabe zachowanie sektora w sierpniu (ISM na poziomie 49,4 pkt) było przejściowe, czy też jest początkiem głębszej tendencji. W naszej ocenie po słabych w gospodarce większości krajów rozwiniętych dwóch pierwszych miesiącach III kw., końców dała poprawę koniunktury i dobre wejście w ostatni kwartał 2016 r.

Damian Rosiński,
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: