W epoce cyfrowej ekonomii nie ma miejsca na dywagacje o granicy między IT a biznesem

Relacje

Tegoroczna konferencja Gartner IT Leadership Trends zgromadziła członków zarządów oraz kadrę zarządzającą IT i biznesem reprezentujących 68 czołowych firm, organizacji i instytucji publicznych w Polsce. Głównym celem wydarzenia było przedstawienie najlepszych praktyk działalności w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu. Druga edycja dorocznej konferencji firmy badawczo-doradczej Gartner stała się miejscem strategicznego spojrzenia na rolę technologii w transformacji IT w dużych organizacjach. Wśród omawianych obszarów związanych z tematem przewodnim - "Building Your Digital Enterprise" - znalazły się strategia w epoce cyfrowej gospodarki, zarządzanie infrastrukturą, kwestie związane z bezpieczeństwem, racjonalnym podejściem do "big data", zarządzania informacją i architekturą.

Tegoroczna konferencja Gartner IT Leadership Trends zgromadziła członków zarządów oraz kadrę zarządzającą IT i biznesem reprezentujących 68 czołowych firm, organizacji i instytucji publicznych w Polsce. Głównym celem wydarzenia było przedstawienie najlepszych praktyk działalności w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu. Druga edycja dorocznej konferencji firmy badawczo-doradczej Gartner stała się miejscem strategicznego spojrzenia na rolę technologii w transformacji IT w dużych organizacjach. Wśród omawianych obszarów związanych z tematem przewodnim - "Building Your Digital Enterprise" - znalazły się strategia w epoce cyfrowej gospodarki, zarządzanie infrastrukturą, kwestie związane z bezpieczeństwem, racjonalnym podejściem do "big data", zarządzania informacją i architekturą.

Na podstawie obserwacji znakomicie radzących sobie organizacji widać pewne cechy wspólne dojrzałego podejścia do IT.

Nie jest tajemnicą, że aby firma realizowała swoje cele z powodzeniem winna funkcjonować jako jeden spójny organizm. Dość często wyłomu dokonują jednak działy IT, które mają skłonności do pewnej hermetyzacji, co wyraża się chociażby specyfiką języka, trudnego do rozumienia dla otoczenia biznesowego w firmie.

Według ekspertów firmy Gartner liderzy IT powinni nie tylko zarządzać informatyką jako taką, ale także spojrzeć na nią jako na zbiór narzędzi niezbędnych do zarządzania i rozwoju firmy. W dzisiejszych czasach niezbędne jest ich współdziałanie z biznesem, aktywne uczestniczenie w transformacji organizacji, czy też dostarczanie innowacji. Także samo zarządzanie powinno się zmienić w bi-modalne, czyli cechujące się umiejętnością pracy w dwóch trybach, tj. tradycyjnym (operacyjnym) oraz transformacyjnym - szybszym, bardziej elastycznym i nielinearnym, a zatem znacznie lepiej dostosowanym do cyfrowej rzeczywistości.

140609.gartner.02.400x267

Menedżerowie zaproszeni w charakterze Gości Specjalnych mówili zgodnym głosem - dobrze, że granica między IT a biznesem zanika. Organizacje chcąc wdrożyć usługi, bądź produkty na potrzeby cyfrowego przedsiębiorstwa czy odbiorcy powinny zaangażować do zespołu projektowego zarówno przedstawicieli biznesu, jak i IT. Jest to warunek sine qua non przy wprowadzaniu innowacji i nowych modeli biznesowych.

Dla Miroslava Rakowskiego, szefa T-Mobile w Polsce, to już rzecz całkowicie oczywista. W wywiadzie Mastermind Interview, prowadzonym przez analityków Gartner Johna Mahoney’a i Debrę Logan, przyznał, że operator przyszłości to integrator innowacji. Ten biznes bez całkowitego przesiąknięcia technologią i IT byłby po prostu niemożliwy. To co już teraz dzieje się w tak technologicznie zaawansowanych branżach jak telekomunikacja i bankowość wydarzy się również wszędzie indziej.

"U nas IT ma wprost postawione cele biznesowe - chodzi o to, by wszyscy w firmie czuli się odpowiedzialni za sprzedaż" - mówił na konferencji Krzysztof Rychlik, dyrektor Pionu Rozwoju w Energa Obrót. "Potrzebujemy od IT holistycznego spojrzenia na różne obszary działalności firmy. Dział IT powinien zarówno wychodzić z własnymi pomysłami, jak i skutecznie uczestniczyć w ich realizacji" - twierdziła Katarzyna Rybicka, dyrektor Departamentu Strategii w Alior Banku, podczas panelu Best Practices Sharing, prowadzonego przez Leszka Maśniaka, Executive Partnera Gartner w Polsce. Z kolei Janusz Janowski, koordynator projektu e-Podatki w Ministerstwie Finansów podkreślał, że przedsięwzięcia IT wtedy mogą naprawdę iść do przodu, jeśli faktycznie są zgodne ze wspieraną przez kierownictwo strategią firmy.

140609.gartner.03.400x267

Łącznie podczas konferencji odbyło się 8 wykładów Analityków Gartner,  2 warsztaty, 2 sesje w formie wywiadów z Gośćmi Specjalnymi, wykład historyczny, kilkanaście indywidualnych spotkań uczestników z ekspertami Gartner. Całość zakończyła się networkingiem w otoczeniu eksponatów Muzeum Komputerów i Informatyki w Katowicach.

Źródło: Gartner

Udostępnij artykuł: