W Końskich powstaje referencyjna instalacja dla zielonej modernizacji energetycznej gmin w Polsce

ESG

Konsorcjum w składzie Atende Industries, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich oraz Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ,,ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA podpisało umowę z NCBiR na realizację innowacyjnego projektu badawczego w ramach konkursu „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, ponformowała firma Atende Industries.

Zbiornik wodoru, wiatraki, fotowoltaika
Źródło: Atende

Konsorcjum w składzie Atende Industries, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich oraz Biuro Studiów, Projektów i Realizacji ,,ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA podpisało umowę z NCBiR na realizację innowacyjnego projektu badawczego w ramach konkursu „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, ponformowała firma Atende Industries.

W ramach pierwszego etapu konkursu, Konsorcjum otrzyma finansowanie na budowę optymalnego modelu układu elektrocieplnego, który dostarczał będzie odbiorcom ciepło i energię elektryczną wytworzone w co najmniej 80% ze źródeł odnawialnych, przeprowadzenie analiz numerycznych i ekonomicznych dla opracowanego modelu, opracowanie algorytmów dla inteligentnego systemu zarządzania produkcją energii, oraz opracowanie studium wykonalności.

Zaplanowano realizację szeregu innowacyjnych, (...) m.in. sezonowego magazynu ciepła, instalacji elektrolizera wody wraz z magazynami zielonego wodoru,

W drugim etapie konkursu możliwe będzie otrzymanie finansowania w wysokości 41,5 miliona złotych na realizację projektu, tj. budowę replikowalnego demonstratora technologii na terenie PEC w Końskich.

Opracowany przez Konsorcjum projekt zakłada zmodernizowanie części systemu ciepłowniczego i energetycznego w Końskich w taki sposób, by energia cieplna oraz elektryczna były dostarczane zarówno przez źródła odnawialne wybudowane na potrzeby projektu, jak i dostępne w lokalnej społeczności energetycznej.

Wdrożenie ma zapewnić zieloną energię cieplną i elektryczną dla 600 lokali mieszkalnych, a dodatkowo posłużyć do aktywizacji prosumentów oraz stworzyć lokalny rynek energii dzięki powołaniu spółdzielni energetycznej.

Celem projektu jest potwierdzenie hipotezy badawczej o rynkowej wykonalności systemu elektrociepłowniczego zdolnego do dostarczania energii pochodzącej w minimum 80% z OZE

W ramach projektu złożonego przez Konsorcjum zaplanowano realizację szeregu innowacyjnych, w skali europejskiej, rozwiązań m.in. sezonowego magazynu ciepła, instalacji elektrolizera wody wraz z magazynami zielonego wodoru, które będą służyć do gromadzenia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej przez źródła odnawialne.

Czytaj także: MKiŚ: rozwój i wzmocnienie nowych rozwiązań oraz technologii OZE, konsultacje projektu nowelizacji ustawy w IV kwartale 2021 roku

Platforma zarządzania energią besmart.energy

Zarządzanie systemem oraz zapewnienie jego stabilności realizowane będzie przez platformę zarządzania energią besmart.energy rozwijaną od wielu lat przez Atende Industries. System besmart.energy to platforma chmurowa typu BigData gromadząca w czasie rzeczywistym dane z urządzeń pomiarowych oraz bazująca na metodach sztucznej inteligencji do optymalizacji zużycia energii i podejmowania decyzji dotyczących zakupu energii oraz sterowania urządzeniami.

Celem projektu jest potwierdzenie hipotezy badawczej o rynkowej wykonalności systemu elektrociepłowniczego zdolnego do dostarczania energii pochodzącej w minimum 80% z OZE. Ma on przyczynić się do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii w polskim elektrociepłownictwie, ochrony powietrza i klimatu oraz wypracowania dobrych praktyk umożliwiających realizację inwestycji zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Wdrożenie ma służyć jako referencyjna instalacja dla modernizacji energetycznej gmin w Polsce, demonstrując wykorzystanie zielonego wodoru i potencjał lokalnych społeczności energetycznych.

Platforma chmurowa besmart.energy (...) ma zapewnić działanie społeczności energetycznych odgrywających bardzo ważną rolę w energetyce przyszłości opartej o rozproszone, zielone źródła energii

‒ Naszą przygodę z inteligentną energetyką rozpoczęliśmy ponad 10 lat temu realizując system do zarządzania inteligentnymi licznikami dla największego wdrożenia w Polsce realizowanego przez Energa-Operator.

W ciągu ostatnich lat zdobyliśmy rzeczywiste doświadczenie i opracowaliśmy szereg produktów technologicznych dla nowoczesnej energetyki. Jednym z nich jest platforma chmurowa besmart.energy, która ma zapewnić działanie społeczności energetycznych odgrywających bardzo ważną rolę w energetyce przyszłości opartej o rozproszone, zielone źródła energii. Wierzę, że możemy wnieść istotny wkład w realizację projektu elektrociepłowni przyszłości w Końskich ‒ powiedział Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Atende Industries. 

Czytaj także: Prezes BOŚ: „zielonych” projektów jest mniej, niż moglibyśmy sfinansować

Technologie gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne

‒ Dla energetyki cieplnej w miastach wielkości Końskich współczesność to nie tylko zagrożenia, ale i szanse. Przygotowywany z partnerami projekt jest taką próbą wykorzystania nowoczesnych, inteligentnych technologii, która z jednej strony gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom, z drugiej – wpisuje się w bardzo współczesne trendy związane z czystą energią.

A ze względu na wielkość i modularny charakter może być powielany i rozwijany ‒ powiedział Tomasz Szatkowski z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich.

Dla energetyki cieplnej w miastach wielkości Końskich współczesność to nie tylko zagrożenia, ale i szansa

‒ Ogłoszony przez NCBiR projekt doskonale wpisuje się w przyjętą strategię rozwoju Energoprojektu-Katowice, której istotnym elementem jest zrównoważony rozwój oraz udział w inwestycjach energetycznych zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zgodnie z założeniami Zielonego Ładu. Jako podmiot odpowiedzialny społecznie, EPK postrzega swoją rolę, jako aktywny uczestnik procesu wytyczenia kierunków transformacji energetycznej Polski.

Stworzenie innowacyjnego i zoptymalizowanego, zarówno technologicznie, jak i ekonomicznie demonstratora technologii, stanowi jeden z pierwszych kroków do stworzenia standardu modernizacji polskiego elektrociepłownictwa -

powiedział Łukasz Grela, Prezes Zarządu Energoprojekt-Katowice.

I dodał, że:

‒ Jesteśmy przekonani, że zapowiedziane w ramach perspektywy 2020-2027 znaczące środki na inwestycje z obszaru OZE pozwolą z powodzeniem powielać wypracowane rozwiązania w wielu elektrociepłowniach na terenie kraju, czyniąc zieloną energię dostępną dla szerokiego grona użytkowników.

Czytaj także: Raport ING, EY: ogłaszanie zerowej emisyjności przyspiesza, banki katalizatorem zmian

Źródło: Atende
Udostępnij artykuł: