Prawo: W kręgu insiderów

BANK 2016/11

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) weszło w życie 3 lipca 2016 r.

Beata Paxford

Najogólniej mówiąc, Rozporządzenie MAR dotyczy rozpoznawania i zapobiegania nadużyciom na rynkach finansowych państw członkowskich. Przy czym nadużycia te obejmują głównie wykorzystywanie i bezprawne ujawnianie informacji poufnych (pkt 7 preambuły do rozporządzenia). Co ciekawe, wykorzystywanie informacji poufnych obejmuje również obrót instrumentami finansowymi, w tym instrumentami pochodnymi.

Należy tu zaznaczyć, iż ustawodawca europejski dostrzega ryzyka związane z nieuprawnionym czerpaniem korzyści z posiadania i wykorzystywania takich informacji. Zjawisko to wpływa negatywnie na rynek i nie sprzyja transparentności obrotu, stąd potrzeba wzmocnienia słabszych uczestników rynku i zapewnienia spójnej regulacji problemu. Pytanie tylko, czy rozporządzenie przy założeniu szlachetnych pobudek transparentności rynku nie doprowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia przepływu informacji i w rezultacie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: