W której branży prezesi i członkowie zarządów spółek z GPW zarabiają najwięcej?

Finanse i gospodarka

Liderem pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia krótkoterminowego członków zarządu od dawna pozostaje branża mediowa - w tym roku formalnie na 2 miejscu za branżą ubezpieczeniową reprezentowaną na GPW jednak jedynie przez jedną spółkę.  Co istotne, branża mediowa zachowuje swoją pozycję z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 2,2 mln PLN, pomimo 16% spadku wynagrodzeń w tym sektorze względem 2012 r. W pierwszej dziesiątce spółek, które w 2013 roku najlepiej wynagradzały prezesów zarządów w 2013 roku znalazły się 3 spółki z sektora mediów, a w przypadku członków zarządów (z wyłączeniem prezesa zarządu) jedna.

Liderem pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia krótkoterminowego członków zarządu od dawna pozostaje branża mediowa - w tym roku formalnie na 2 miejscu za branżą ubezpieczeniową reprezentowaną na GPW jednak jedynie przez jedną spółkę.  Co istotne, branża mediowa zachowuje swoją pozycję z przeciętnym wynagrodzeniem na poziomie 2,2 mln PLN, pomimo 16% spadku wynagrodzeń w tym sektorze względem 2012 r. W pierwszej dziesiątce spółek, które w 2013 roku najlepiej wynagradzały prezesów zarządów w 2013 roku znalazły się 3 spółki z sektora mediów, a w przypadku członków zarządów (z wyłączeniem prezesa zarządu) jedna.

W czołówce najlepiej płacących sektorów znalazł się także ponownie sektor bankowy z wynagrodzeniem na poziomie 1,9 mln  - w tym roku na czwartym miejscu ze względu na awans przemysłu drzewnego (reprezentowanego na GPW przez 2 spółki). W pierwszej dziesiątce spółek, które w 2013 roku najlepiej wynagradzały prezesów, jak i członków zarządów (z wyłączeniem prezesa zarządu) znalazły się aż 3 spółki z sektora bankowego (choć nie te same).

"Pierwsza dziesiątka najlepiej płacących branż pozostaje bardzo podobna od kilku lat. Wysoki poziom wynagrodzeń w sektorze mediowym wynika w dużej mierze ze znacznego stopnia skomplikowania tego biznesu i jego tempa wzrostu.  Z kolei, w przypadku bankowości i ubezpieczeń relatywnie wysoki poziom płac jest uzasadniony wielkością spółki mierzoną kapitalizacją i wartością aktywów" - wyjaśnia Barbara Miejrzejewska, menedżer w zespole Human Resources Services.

Polski rynek mediów w najbliższych 5 latach będzie rósł w tempie 3,7% rocznie i w 2018 roku będzie wart 12,6 mld USD. Choć tradycyjne media nadal będą posiadać największy udział w przychodach, a TV pozostanie największym medium dla reklamy, to jednak media cyfrowe i reklama w Internecie będą głównymi motorami wzrostu. W najbliższych latach najistotniejszy wpływ na kształt rynku rozrywki i mediów będą nadal miały dwa główne czynniki: dalsza cyfryzacja oraz rosnące znaczenie urządzeń mobilnych. Można spodziewać się zatem, że wraz z rosnącym poziomem komplikacji biznesu, sektor mediowy utrzymywać będzie pozycję lidera w rankingu najlepiej płacących branż w kolejnych edycjach naszego badania.

Relatywnie wysoki poziom wynagrodzeń w branży mediowej można powiązać także z faktem znacznej reprezentacji osób pochodzących z zagranicy w zarządach spółek (spółki zagraniczne lub tzw. expaci w spółkach polskich), którzy przeciętnie otrzymują znacznie wyższe wynagrodzenie niż polscy menedżerowie. Z badania PwC wynika, że przeciętne wynagrodzenie zagranicznych członków zarządu jest o ok. 45% wyższe niż ich polskich kolegów zasiadających w zarządzie tych samych spółek. Tak duża różnica może wynikać z otrzymywania przez expatów dodatkowych świadczeń, związanych z relokacją do Polski.

W czołówce najlepiej płacących sektorów znalazła się również ponownie branża finansowa. Banki z przeciętnym wynagrodzeniem dla członka zarządu na poziomie ok. 1,9 mln PLN uplasowały się na 4. miejscu w rankingu. Spadek wynagrodzeń wypłaconych członkom zarządów w bankowości (ok. 4% spadek przeciętnych wynagrodzeń w roku 2013 w stosunku do roku 2012 wobec 5% wzrostu pomiędzy rokiem 2012 a 2011)  wynikał z wdrożenia odroczonych systemów płatności, których wypłaty pojawią się w przeciągu 3 kolejnych lat. Oznacza to, że realnie wynagrodzenia w tym sektorze wzrosły. Trudno jest natomiast oszacować skalę tego wzrostu.

Branża ubezpieczeniowa, oferująca przeciętne wynagrodzenie na poziomie ok. 2,3 mln zł, uplasowała się na 1. pozycji. W przypadku bankowości i ubezpieczeń relatywnie wysoki poziom wynagrodzeń jest uzasadniony wielkością spółki mierzoną kapitalizacją i wartością aktywów. Należy zaznaczyć, że wśród analizowanych spółek z sektora ubezpieczeń w 2013 roku znalazł się wyłącznie jeden przedstawiciel tej branży.

W tegorocznym zestawieniu uwagę zwraca sektor paliwowy, który odnotował jeden z wyższych wzrostów wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 (ok. 32%). Jest to związane z wypłatą premii w sektorze związaną z poprawą wyników spółek.

Dodatkowo, sektor ten - pomimo swojej wielkości - oferował dotychczas osobom zarządzającym relatywnie skromne wynagrodzenia. W przypadku części spółek z tej branży mamy bowiem do czynienia ze specyficzną strukturą właścicielską, która nie pozostawała bez wpływu na poziom wynagrodzeń osób zarządzających. Część analizowanych spółek z sektora paliwowego to firmy ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie. Determinowało to stosunkowo niski (na tle innych branż oraz w kontekście wartości kapitalizacji rynkowej i aktywów spółek z tego sektora) poziom wynagrodzeń członków zarządów tych spółek. W roku 2013 branża ta odnotowała znaczny wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2012 (ok. 32%) i z miejsca 9. wspięła się na miejsce 5.

Największy spadek poziomu wynagrodzeń odnotował w roku 2013 sektor metalowy w którym wynagrodzenia członków zarządów spadły o ok. 47% w stosunku do roku 2012. Spore spadki wynagrodzeń obserwowaliśmy także w przypadku energetyki i sektora spożywczego.

Źródło: PwC

Udostępnij artykuł: