W których bankach najczęściej dochodzi do zmian prezesów?

Bankowość spółdzielcza / Gospodarka

Rezygnacja Krzysztofa Bachty ze stanowiska prezesa zarządu Alior Banku oznacza czwartą już na przestrzeni pięciu minionych lat zmianę szefa niedawnego bankowego startupu. W ostatnim czasie zmian na stanowiskach prezesów największych działających w Polsce banków było więcej. Postanowiliśmy bliżej się przyjrzeć temu zjawisku.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Antonio Bank sign on building in city street Licencja

Rezygnacja Krzysztofa Bachty ze stanowiska prezesa zarządu Alior Banku oznacza czwartą już na przestrzeni pięciu minionych lat zmianę szefa niedawnego bankowego startupu. W ostatnim czasie zmian na stanowiskach prezesów największych działających w Polsce banków było więcej. Postanowiliśmy bliżej się przyjrzeć temu zjawisku.

Karol Jerzy Mórawski: W bankach kontrolowanych przez kapitał prywatny zmiany prezesów były dokonywane istotnie rzadziej niż w bankach kontrolowanych przez Skarb Państwa @PKOBP @Citi_Handlowy

Rezygnacja Krzysztofa Bachty ze stanowiska prezesa zarządu Alior Banku oznacza czwartą już na przestrzeni pięciu minionych lat zmianę szefa niedawnego bankowego startupu.

I nie jest to jedyna polska instytucja finansowa, która w ostatnim czasie więcej aniżeli raz musiała wybierać kandydata na najważniejsze stanowisko w zarządzie.

Z drugiej strony, nietrudno wskazać i takie podmioty, w których funkcję prezesa od wielu lat piastuje nieprzerwanie ta sama osoba.

Alior Bank: od 2017 roku szybka rotacja

Od roku 2015 Alior Bank miał już czterech kolejnych prezesów zarządu. Do czerwca 2017 r. godność tę pełnił Wojciech Sobieraj, który u schyłku poprzedniej dekady wraz z Cezarym Smorszczewskim współtworzył od podstaw pierwszy polski bank, zasługujący na miano startupu.

Choć okres wydawał się być najgorszym z możliwych – inauguracja działalności tej instytucji przypadła na listopad 2008 roku, kiedy to właśnie rozpoczynał się kryzys, wywołany upadkiem banku Lehman Brothers – pomysł z utworzeniem nowego podmiotu na rynku finansowym okazał się być strzałem w dziesiątkę.

Po niespełna pięciu latach funkcjonowania spółki, w  lutym 2013 r., jej zarząd opuścił Cezary Smorszczewski, który jako wiceprezes odpowiadał za obszar operacji oraz technologii teleinformatycznych. Drugi z założycieli firmy utrzymał się na najważniejszym stanowisku do czerwca 2017 roku, kiedy to zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję.

Warto podkreślić, że stało się to  po przejęciu kontroli nad młodym bankiem przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Miejsce Wojciecha Sobieraja zajął Michał Chyczewski, któremu jednakże nie było dane objąć oficjalnie najwyższego stanowiska. Funkcję pełniącego obowiązki prezesa sprawował niespełna rok, aż do swej rezygnacji ze stanowiska w marcu 2018 r.

Kolejnym p.o. prezesa Alior Banku mianowana została wówczas Katarzyna Sułkowska, dotychczasowa wiceprezes, która po dwóch miesiącach otrzymała oficjalną nominację na szefa tej instytucji. Również i w tym przypadku kadencja zakończyła się przed jej trzyletnim terminem, a to za sprawą rezygnacji Katarzyny Sułkowskiej w październiku 2018 roku.

Obowiązki prezesa przejął wówczas Krzysztof Bachta, który w lutym ub.r. został zatwierdzony przez nadzór na najważniejsze stanowisko w banku. Jak się okazało dzisiaj, dołączył on do grona poprzedników, a jego dotychczasowe obowiązki zarząd przekazał Iwonie Dudzie.

Czytaj także: Krzysztof Bachta rezygnuje z funkcji prezesa Alior Banku

W tych bankach najszybciej zmieniali się prezesi

Częste zmiany na stanowisku szefa zarządu banku nie były w ostatnich pięciu latach jedynie domeną Aliora. Podobnie szybką rotację przechodził Bank Pekao, który od roku 2017 do chwili obecnej również miał aż czterech prezesów.

Odwołanie pierwszego z nich, Luigi Lovaglio, było konsekwencją repolonizacji banku i przejęcia go przez konsorcjum PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju. Pierwszy w nowej strukturze właścicielskiej szef, Michał Krupiński sprawował obowiązki od czerwca 2017 r. do listopada ub.r., kiedy to złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Jego następca, Marek Lusztyn, piastował funkcję przez niespełna pół roku, od grudnia 2019 do kwietnia br., kiedy to zadowolił się rolą wiceprezesa tej instytucji. Najwyższe stanowisko w zarządzie objął wówczas Leszek Skiba, obecny prezes Pekao.

Dynamicznych zmian na szczytach władzy w ostatnich pięciu latach doświadczył też SGB-Bank. W lutym 2017 r. ze stanowiska prezesa ustąpił Ryszard Lorek, a jego obowiązki rada nadzorcza banku powierzyła Pawłowi Pyzikowi. Nie zajął on nigdy oficjalnie funkcji szefa zarządu, a to z uwagi na dezaprobatę ze strony Komisji Nadzoru Finansowego w lutym 2018 r.

Jego następczynią, również bez nominacji na prezesa, została dotychczasowa wiceprezes Karolina Jankowiak, która przekazała funkcję w maju 2018 r. Jarosławowi Dąbrowskiemu. Także i on wytrzymał zaledwie kilka miesięcy, kończąc pełnienie obowiązków rezygnacją, złożoną z dniem 17 sierpnia 2018 r., i przewidującą zakończenie sprawowania funkcji z końcem września 2018 r.

Wówczas to rada nadzorcza zrzeszenia wyznaczyła na stanowisko p.o. prezesa Mirosława Skibę, którego kandydatura została zatwierdzona przez KNF w połowie października 2018 r., i który sprawuje tę funkcję po dziś dzień.

Rekordowe zmiany miały miejsce także w dwóch spółkach Skarbu Państwa, czyli w Banku Ochrony Środowiska i Banku Pocztowym.

W tej pierwszej instytucji funkcję pełnili kolejno Dariusz Daniluk (maj 2014 – luty 2016), Sławomir Zawadzki (luty-marzec 2016), Stanisław Kluza (marzec 2016 - czerwiec 2017), Bogusław Białowąs (od czerwca 2017 do chwili obecnej).

Z kolei Bank Pocztowy na przestrzeni minionych pięciu lat miał aż pięć osób, pełniących funkcję zarządczą. Byli to Tomasz Bogus (2009 – 2014), Szymon Midera (styczeń 2015 – czerwiec 2016), Sławomir Zawadzki (lipiec 2016 – październik 2018), Jakub Słupiński (październik 2018 – styczeń 2019), Robert Kuraszkiewicz (styczeń 2019 do chwili obecnej).

Poczet maratończyków

W polskim sektorze bankowym nie brakuje i prawdziwych długodystansowców wśród prezesów. Listę tę otwiera obecnie szef Banku Handlowego w Warszawie, Sławomir S. Sikora, który pełni funkcję nieprzerwanie od 2003 roku.

Drugą pozycję, ze znaczną stratą wobec wicelidera, zajmuje prezes największego polskiego banku, Zbigniew Jagiełło, który kieruje PKO Bankiem Polskim od października 2009 roku.

Ostatnie miejsce na podium przypadło w udziale szefowi mBanku, Cezaremu Stypułkowskiemu, który zaczął pełnić obowiązki dokładnie rok później aniżeli Zbigniew Jagiełło.

Do niedawna wśród maratończyków widniały jeszcze dwa nazwiska – Piotra Czarneckiego, prezesa Raiffeisen Bank Polska oraz Krzysztofa Kalickiego, szefa Deutsche Bank Polska, którzy piastowali urząd od 2003 roku, jednak obydwie te instytucje w ostatnich latach padły ofiarą trendów konsolidacyjnych.

Działalność Raiffeisen Bank Polska została przejęta przez BNP Paribas w roku 2018, a sam bank uległ likwidacji. Drugi z banków wprawdzie utrzymał działalność, jednak została ona znacznie okrojona do obszaru inwestycyjnego i korporacyjnego. W 2019 roku z najważniejszego stanowiska w zarządzie Deutsche Bank Polska ustąpił Krzysztof Kalicki, a jego obowiązki przejął Tomasz Kowalski.

Do grupy długodystansowców zaliczyć należy też Artura Tomaszewskiego, szefującego bankowi DNB od kwietnia 2012 roku, oraz Joao Bras Jorge, prezesa Banku Millennium od października 2013 r.

Listę zwierzchników polskich instytucji finansowych, którzy pozostali na stanowisku co najmniej przez ostatnich pięć lat, zamyka Michał Mrożek, dyrektor generalny HSBC w Polsce.

Zmiany na stanowiskach prezesów polskich banków w ostatnich pięciu latach

W pozostałych bankach doszło w tym czasie przynajmniej do jednej zmiany na stanowisku prezesa. Obowiązki te, jako oficjalnie mianowani prezesi lub p.o. prezesa, pełnili odpowiednio:

ING Bank Śląski: Małgorzata Kołakowska (luty 2010 r. – marzec 2016 r.), Brunon Bartkiewicz (od kwietnia 2016 do chwili obecnej)

Bank Polskiej Spółdzielczości: Zdzisław Kupczyk (marzec 2014 – październik 2019), Artur Adamczyk (od października 2019 r. do chwili obecnej)

Getin Noble Bank: Krzysztof Rosiński (marzec 2010 – styczeń 2017), Artur Klimczak (od stycznia 2017 do chwili obecnej)

Santander Consumer Bank: Arkadiusz Wiktor Przybył (2012 – 2017), Przemysław Kończal (od 2017 do chwili obecnej)

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK): Mateusz Morawiecki (maj 2007 – listopad 2015), Gerry Byrne (listopad 2015 – maj 2016), Michał Gajewski (od maja 2016 do chwili obecnej)

Credit Agricole Bank Polska: Romuald Szeliga (lipiec 2007 – sierpień 2017), Piotr Kwiatkowski (lipiec 2017 do chwili obecnej)

BNP Paribas Bank Polska (wcześniej BGŻ BNP Paribas): Józef Wancer (2013 – 2015), Tomasz Bogus (wrzesień 2015 – październik 2017), Przemysław Gdański (od października 2017 do chwili obecnej)

Toyota Bank Polska: Piotr Juda (2005 –czerwiec 2017), Georg Juganar (czerwiec – październik 2017), Bogdan Grzybowski (od października 2017 do chwili obecnej)

Idea Bank: Jarosław Augustyniak (2010 – październik 2017), Tobiasz Bury (październik 2017 – listopad 2018), Jerzy Pruski (od listopada 2018 do chwili obecnej)

Nest Bank (d. FM Bank PBP) : Sławomir Lachowski (sierpień 2013 – październik 2015), Marek Kulczycki (od października 2015 do chwili obecnej)

Na podstawie powyższego zestawienia nasuwa się jeden istotny wniosek: średni czas pełnienia funkcji prezesa w bankach kontrolowanych przez Skarb Państwa jest znacznie krótszy aniżeli w instytucjach z przewagą kapitału prywatnego.

W trzech bankach z większościowym udziałem Skarbu Państwa (Alior, BOŚ, Pekao) na przestrzeni ostatnich pięciu lat było aż czterech prezesów, przy czym aż w dwóch przypadkach (Alior i Pekao). Wszystkie zmiany odbyły się na przestrzeni lat 2017-2020.

Jedynym wyjątkiem w tej grupie instytucji jest PKO Bank Polski, gdzie prezes sprawuje funkcję nieprzerwanie od 11 lat.

Tymczasem w bankach kontrolowanych przez kapitał prywatny zmiany prezesów były dokonywane istotnie rzadziej niż w bankach kontrolowanych przez Skarb Państwa, gdyż w ciągu ostatnich pięciu lat prezesi zmieniali się raz lub dwukrotnie.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: