W listopadzie z funduszy inwestycyjnych wycofano 3,6 mld zł. Najwięcej od kwietnia 2018 r.

Z rynku

Listopad to trzeci miesiąc z rzędu, który upłynął pod znakiem wysokich odpływów z funduszy inwestycyjnych – wycofano z nich -3,6 mld zł netto, najwięcej od kwietnia br.

Pieniądze i kalkulator
Fot. stock.adobe.com/dmowski

Listopad to trzeci miesiąc z rzędu, który upłynął pod znakiem wysokich odpływów z funduszy inwestycyjnych – wycofano z nich -3,6 mld zł netto, najwięcej od kwietnia br.

Listopad to trzeci miesiąc z rzędu, który upłynął pod znakiem wysokich odpływów z funduszy inwestycyjnych – wycofano z nich -3,6 mld zł netto #FunduszeInwestycyjne

Wtedy bilans sprzedaży wyniósł -8,6 mld zł netto, co było efektem likwidacji jednego z rozwiązań dedykowanych. Natomiast w minionym miesiącu umorzenia przeważały zarówno w funduszach „szytych na miarę” (-2,1 mld zł netto), jak i detalicznych (-1,5 mld zł netto). W przypadku tych ostatnich listopad wydaje się potwierdzać trwalszy charakter spadku zainteresowania klientów.
Saldo wpłat i wypłat funduszy inwestycyjnych

Źródło: Analizy Online

Wśród funduszy przeznaczonych dla szerokiego grona klientów przewagi wpłat nad umorzeniami doświadczyły tylko dwa segmenty. Na lekkim plusie miesiąc zakończyły fundusze aktywów niepublicznych. Bilans sprzedaży funduszy gotówkowych i pieniężnych wyniósł natomiast ok. +0,3 mld zł. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat to jedna z niższych wartości – od marca 2017 r. do funduszy gotówkowych i pieniężnych wpłacano średnio  ponad +1 mld zł netto miesięcznie. Oznaki spadku popularności tych produktów były widoczne już we wrześniu br., kiedy po 20 miesiącach dodatniego salda wpłat i wypłat, przeważyły umorzenia.

Mimo mniejszego zainteresowania klientów, lider sprzedaży PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) wciąż radzi sobie bardzo dobrze – w listopadzie wpłacono do niego +0,4 mld zł netto, mniej więcej tyle ile w poprzednich miesiącach. Środki przyciągnęły również rozwiązania z oferty Pekao TFI: Pekao Gotówkowy (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) i Pekao Pieniężny Plus (Pekao FIO), choć tu skala napływów była nieco mniejsza. Sporym zaskoczeniem jest natomiast ujemny bilans sprzedaży funduszu Investor Płynna Lokata (Investor FIO). Po 30 miesiącach nieprzerwanych napływów, w listopadzie wycofano z niego prawie -0,1 mld zł netto.
Saldo wpłat i wypłat do funduszy

Źródło: Analizy Online

W przypadku pozostałych segmentów przeważały umorzenia. Największego odpływu kapitału doświadczyły fundusze dłużne, których saldo wpłat i wypłat wyniosło -0,6 mld zł netto. To najgorszy wynik od blisko 3,5 roku. Odpowiada za to ucieczka klientów od funduszy dłużnych polskich korporacyjnych – inwestorzy wycofują z nich środki nieprzerwanie od marca br. (łącznie już blisko -3,0 mld zł netto), kiedy wybuchła afera wokół spółki windykacyjnej GetBack. W listopadzie przewagi wpłat nad umorzeniami doświadczyły jedynie cztery produkty skupiające się na krajowych papierach korporacyjnych – najlepiej wypadł UniOszczędnościowy (d. UniLokata), do którego napłynęło kilkadziesiąt milionów złotych netto.

Klienci stronią także od produktów o wyższym poziomie ryzyka. W listopadzie drugie miejsce na niechlubnym podium zajęły fundusze mieszane – ich bilans sprzedaży wyniósł -0,5 mld zł netto. To efekt negatywnego salda wpłat i wypłat wśród rozwiązań skupiających się na polskich papierach, przede wszystkim produktów realizujących strategię stabilnego wzrostu. Spory w tym udział ma Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO). Przez dwa lata fundusz cieszył się sporą popularnością wśród klientów – co miesiąc wpłacano do niego po kilkadziesiąt milionów złotych netto. Jednak już drugi miesiąc z rzędu produkt z oferty Investors TFI doświadcza odpływów (w listopadzie prawie -0,2 mld zł netto). Inwestorzy stronią również od funduszy ochrony kapitału. W grupie najgorzej wypada QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO), który od afery wokół GetBack boryka się z umorzeniami.
Saldo wpłat i wypłat detalicznych funduszy inwestycyjnych

Źródło: Analizy Online

Wciąż w niełasce są fundusze akcji. Ich miesięczny bilans sprzedaży jest ujemny od lutego br. – w listopadzie saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. -0,4 mld zł. Środki wypłacano przede wszystkim z rozwiązań inwestujących na zagranicznych parkietach. Klienci stronią zwłaszcza od funduszy, które skupiają się na spółkach technologicznych, co może być pokłosiem giełdowej zadyszki w tym segmencie rynku. W przypadku funduszy akcji polskich, kapitał odpływa głównie z produktów o strategii uniwersalnej, choć w porównaniu z wrześniem i październikiem umorzenia nieco osłabły (listopadowy bilans sprzedaży to ok. -0,1 mld zł netto).Trwa również zła passa funduszy absolutnej stopy zwrotu, jednak skala umorzeń nieco osłabła (-0,2 mld zł netto). Wśród towarzystw oferujących produkty realizujące tę strategię wciąż najsłabiej wypada Rockbridge TFI. Odpływ kapitału znacznie wyhamował, jeśli chodzi o Altus TFI i Trigon TFI, które ucierpiały na zamieszaniu wokół afery GetBack.

Źródło: Analizy Online

Udostępnij artykuł: