W maju Obligacje Skarbu Państwa z nowym oprocentowaniem

Finanse i gospodarka

W maju Minister Finansów proponuje inwestorom cztery rodzaje obligacji detalicznych o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld złotych. Oprocentowanie oferowanych papierów dłużnych uległo niewielkiemu obniżeniu.

Dla obligacji dwuletnich DOS0515 oprocentowanie wynosi 3% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Łączna wartość nominalna oferowanych w maju dwulatek wynosi jeden miliard złotych. Dla tzw. trzylatek TOZ0516 oprocentowanie zostało ustalone na poziomie 3,30% w pierwszym okresie odsetkowym. W kolejnych okresach będzie tradycyjnie wyliczane w oparciu o iloczyn stawki bazowej (WIBOR 6M) i mnożnik, który utrzymany został na poziomie 1,00. Wartość nominalna oferowanych w maju obligacji trzyletnich wynosi 500 milionów złotych. Także dla obligacji czteroletnich COI0517 marża w kolejnych latach oszczędzania została utrzymana na wcześniejszym poziomie wynoszącym 1,25%. Oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 3,50%, a wartość nominalna tych obligacji w majowej emisji to 500 milionów złotych. Obligacje dziesięcioletnie EDO0523 oferowane w maju oprocentowane są na poziomie 4% w pierwszym roku oszczędzania, marża w latach kolejnych wynosi 1,50% dla rocznego okresu odsetkowego (analogicznie z poprzednią emisją). W majowej sprzedaży do objęcia są obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej wynoszącej 500 milinów złotych.

Gospodarka się umacnia, inflacja maleje, RPP obniża stopy procentowe

Stan polskiej gospodarki i poziom oprocentowania wszelkich rodzajów instrumentów finansowych, to naczynia połączone. W reakcji na decyzję RPP z dnia 10 kwietnia 2013 roku o obniżce stóp procentowych, stopy procentowe na rynku finansowym uległy obniżeniu. Spadły również rentowności obligacji oferowanych na przetargach instytucjom finansowym.

W komunikacie dotyczącym marcowej inflacji GUS podał, że wyniosła ona 1 proc., jest to najniższy poziom od 7 lat. Czynnik ten, obok kwietniowej decyzji RPP odnośnie obniżki stóp procentowych, ma wpływ na całą gospodarkę, w tym na rynek kredytów, pożyczek i wszelkich form inwestowania pieniędzy – wyjaśnia Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w MF – Stąd decyzja o obniżeniu oprocentowania obligacji detalicznych. Jednakże pomimo obniżki, oferta obligacji detalicznych nadal pozostaje atrakcyjna pod względem poziomu oprocentowania. Zyski jakie można uzyskać są wyższe od tych jakie są oferowane dla największych inwestorów, czyli instytucji finansowych. Dodatkowo, by zapewnić naszym klientom maksymalną korzyść z inwestowania w obligacje, zdecydowaliśmy o utrzymaniu marż na poziomie z kwietnia. Bo, pamiętajmy, że w przypadku trzech z oferowanych przez nas papierów dłużnych, ich oprocentowanie jest zmienne, co oznacza, że podąża za zmianami w gospodarce, – dodaje Bogdan Klimaszewski.

Obligacje skarbowe mimo kolejnej obniżki oprocentowania nadal są jednym z najciekawszych i najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na rynku. W przypadku obligacji dwuletnich – możemy już pierwszego dnia oszczędzania wyliczyć sobie nasz zysk. Pamiętajmy także o tym, że w przypadku tego rodzaju papierów dłużnych nasz kapitał powiększa się po roku o odsetki, zatem na zysk pracuje większa niż zainwestowana kwota.

Inflacja ma realny wpływ na oprocentowanie obligacji o oprocentowaniu zmiennym. Zatem nabywając je dziś, pamiętajmy, że proponowane oprocentowanie dotyczy pierwszego okresu odsetkowego (pół roku w przypadku trzyletnich oraz rok w przypadku cztero- i dziesięcioletnich). To, na co przy zakupie obligacji warto także zwrócić uwagę, to wysokość marży oraz sposób wypłaty odsetek.

Dla obligacji trzyletnich są one wypłacane raz na pół roku, co oznacza, że oprocentowanie ulega zmianie w takim właśnie cyklu. Ten rodzaj papieru dłużnego najszybciej reaguje na zmiany rynkowe a jego oprocentowanie zależy od stopy WIBOR6M. Tryb wypłaty odsetek sprawia, że trzylatki są dobrą propozycją dla osób, które potrzebują cyklicznego dopływu gotówki.

Cztero- i dziesięciolatki mają roczne okresy rozliczeniowe, a co za tym idzie oprocentowanie jest aktualizowane raz do roku. W przypadku tych pierwszych zysk wypłacany jest w cyklach rocznych, a w przypadku dziesięciolatek dopisywany do kapitału i wypłacany przy wykupie obligacji.

Obligacje prezentem dla dziecka?

Obligacje Skarbu Państwa może nabyć osoba dorosła, pod pewnymi warunkami, mogą je kupować już 16-latkowie – zaznacza uwagę Andrzej Zajko, Zastępca Dyrektora DM PKO Banku Polskiego – Nie oznacza to, że dziesięciolatek nie może stać się posiadaczem obligacji (choć pośrednio). Rozwiązania są dwa. Zakup papieru przez rodzica w imieniu dziecka, lub nabycie obligacji przez dowolną osobę dla dziecka – wyjaśnia Andrzej Zajko.

Wiedza ekonomiczna jest istotnym aspektem funkcjonowania w dzisiejszym świecie, dlatego już od małego warto uczyć dzieci obcowania z pieniędzmi, a z wiekiem także z instrumentami finansowymi. Dzięki temu będzie im łatwiej, jako dorosłym ludziom, odnaleźć się w ekonomicznych zawiłościach dnia codziennego. Dobrym rozwiązaniem są takie propozycje jak obligacje, ponieważ pokazują mechanizmy oszczędzania. Są obwarowane zasadami, wymagają cierpliwości i pokazują, że dzięki oszczędzaniu można zyskać więcej – uczą wartości pieniądza oraz pokazują dobre wzorce zarządzania pieniędzmi.

Dla przyszłych emerytów

O emeryturze trzeba myśleć w każdym wieku, niezależnie od tego czy pracę się dopiero zaczyna czy już bliżej nam do myśli o jesieni życia.

W finansach istnieje takie pojęcie jak dywersyfikowanie. Kiedy myślimy o oszczędzaniu, zazwyczaj nie lokujemy wszystkich środków w jednym instrumencie. A dlaczego nie podejść podobnie do myślenia o emeryturze? – zwraca uwagę Andrzej Zajko – W oszczędzaniu liczy się nie tylko wysokość kwot, ale i regularność dając efekt skali. W przypadku emerytur rozwiązaniem dodatkowym może być proponowane przez nas Konto IKE Obligacje. Pewny zysk, wybór wszystkich oferowanych przez Skarb Państwa obligacji, czyli gwarancja dodatkowych pieniędzy na emeryturze – podsumowuje Andrzej Zajko.

Na jakich zasadach prowadzone jest konto IKE Obligacje? Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy o prowadzeniu Konta IKE-Obligacje z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego. Od lutego 2013 każdy posiadacz konta IKE-Obligacje proszony jest także o złożenie dyspozycji, w której będzie określony procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji nabywanych w imieniu oszczędzającego przez DM PKO BP. Dzięki tej dyspozycji przyszły emeryt nie musi osobiście dokonywać zakupu obligacji w placówce. W pierwszym roku funkcjonowania konta, właściciel nie ponosi żadnej opłaty z tytułu prowadzenia rachunku. W drugim roku opłata ta wynosi 0,16% wartości nominalnej posiadanych obligacji. Wartość ta maleje z roku na rok o 0,01 punktu procentowego, osiągając w ósmym roku stały poziom wynoszący 0,10%.

We wpłatach na każdy rodzaj konta IKE obowiązuje limit, w 2013 roku jest to kwota 11 139 zł

Udostępnij artykuł: