W Millennium Leasing w 2022 roku sektor MŚP nadal uzyska finansowanie z gwarancją BGK

Firma / Z rynku

Dzięki kontynuacji współpracy Millennium Leasing z Bankiem Gospodarstwa Krajowego firmy z sektora MŚP również w 2022 roku otrzymają możliwość skorzystania z gwarancji jako formy zabezpieczenia umowy leasingu.

Gwarancje BGK w Millennium Leasing
Fot. Bank Millennium

Dzięki kontynuacji współpracy Millennium Leasing z Bankiem Gospodarstwa Krajowego firmy z sektora MŚP również w 2022 roku otrzymają możliwość skorzystania z gwarancji jako formy zabezpieczenia umowy leasingu.

- W ubiegłym roku Millennium Leasing jako pierwsza firma leasingowa w Polsce zaczęła zawierać  umowy z klientami, wykorzystujące gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Teraz, dzięki podpisaniu aneksu do umowy z BGK, przedłużamy dostępność tego rozwiązania. Dzięki niemu przedsiębiorcy uzyskują istotne wsparcie w pozyskaniu finansowania poprzez leasing, zwiększa się dostępność kapitału oraz możliwości inwestowania na trudnym, post pandemicznym rynku - powiedział Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Finansowanie na atrakcyjniejszych warunkach

Dzięki umowie leasingu z gwarancją BGK przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach m.in. w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu trwania umowy i wymaganych zabezpieczeń. Warto podkreślić, że gwarancja BGK może objąć aż do 80 proc. finansowania transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie umowy wynoszącym 10 lat.

Czytaj także: Millennium Leasing z pierwszą w Polsce umową leasingu z gwarancją BGK >>>

Środki objęte gwarancją stanowią pomoc publiczną ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ich celem jest ochrona gospodarki UE przed skutkami pandemii COVID-19.

Źródło: Bank Millennium
Udostępnij artykuł: