Raport BIG: W nowym roku pogarszają się nastroje przedsiębiorców

Bankowość / Finanse i gospodarka / Raporty

W ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wynika z 13 edycji cyklicznego Raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wskaźnik BIG spadł do poziomu 6,98 pkt. i jest o 6,39 pkt. niższy niż podczas pomiaru z października ubiegłego roku. Początek 2011 roku rozpoczyna się od najniższego poziomu wskaźnika BIG od lipca 2009.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco zmalało bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wynika z 13 edycji cyklicznego Raportu BIG, przygotowywanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Wskaźnik BIG spadł do poziomu 6,98 pkt. i jest o 6,39 pkt. niższy niż podczas pomiaru z października ubiegłego roku. Początek 2011 roku rozpoczyna się od najniższego poziomu wskaźnika BIG od lipca 2009.

Od ponad trzech lat BIG InfoMonitor regularnie monitoruje zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania. W wyniku tych działań powstaje Raport BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej, opinie przedsiębiorców w tym zakresie oraz kierunek ich zmian.

W najnowszej edycji Raportu BIG, doszło do ponownego (drugiego z kolei) spadku wartości wskaźnika bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Przy obecnym pomiarze, w największym stopniu za pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców odpowiadają przedsiębiorcy indywidualni. W tej grupie odnotowano spadek wskaźnika BIG, z poziomu 22,83 pkt. do 4,64 pkt. Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele sektora finansowego - w tej grupie odnotowaliśmy znaczącą poprawę nastrojów - wartość wskaźnika bezpieczeństwa wzrosła z 2,73 pkt. do 11,64 pkt. O tak znaczącym spadku całego wskaźnika BIG zadecydowała również grupa dostawców usług masowych. W tej grupie odnotowano spadek bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej z poziomu 16,46 pkt. do poziomu 5,89 pkt.

wskaznik.big.wykres

 

hildebrand.mariusz.01.100x

"Na początku 2011 roku obserwujemy kontynuację trendu spadkowego obrazującego pogorszenie nastrojów wśród polskich przedsiębiorców. Z najnowszych danych wynika, że drastyczny wzrost nieterminowych płatności na koniec 2010 roku stał się najważniejszą przyczyną pogorszenia nastrojów wśród przedsiębiorców. Należy podkreślić, że początek 2011 roku, rozpoczynamy ze znacznie niższym poczuciem bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców, w stosunku do wyniku ze stycznia 2010. Jest to niepokojący prognostyk na nadchodzący rok."

Mariusz Hildebrand
Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

 

W sytuacji tak istotnych negatywnych zmian w nastrojach przedsiębiorców, należy odnotować dość pozytywne oceny całego 2010 roku. Przedsiębiorcy częściej korzystnie (28%) niż negatywnie (25%) oceniają ubiegły rok, a największa ich część uważa go za porównywalny (44%) z 2009 rokiem. Jeszcze bardziej optymistycznie brzmią przewidywania na 2011 rok. 43% przedstawicieli polskich przedsiębiorców uważa, że ich firma w 2011 roku poprawi swoją sytuację. Oznacza to, że przedsiębiorcy maja znacznie bardziej optymistyczne przewidywania na nowy rok, w stosunku do ocen roku ubiegłego.

ledworowski.marcin.01.100x

"Warto zauważyć, że przedstawiciele sektora usług finansowych, wśród których obecnie nastroje są najlepsze, mają najbardziej ambitne plany na rok 2011, a przedsiębiorcy indywidualni są w największym stopniu pesymistami - 3% deklaruje, że planuje zniknięcie z rynku."

Marcin Ledworowski
Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor

 

Większość polskich przedsiębiorców (59%) uważa, że w 2011 roku sprzedaż ich produktów bądź usług zwiększy się. Przeciwnego zdania jest jedynie 9% badanych, a niemal jedna czwarta (24%) jest przekonana o pozostaniu na podobnym poziomie, jak w roku 2010. Takie przewidywania idą w parze z planami 36% przedsiębiorców zamierzającymi zwiększyć płace w swoich firmach w 2011 roku. Niepokoić może jedynie fakt, że tylko 23% firm planuje w nadchodzącym roku podnieść poziom obecnego zatrudnienia.

Polscy przedsiębiorcy zapytani o preferowane terminy płatności najczęściej wskazywali okres dwóch tygodni (37%). Znaczące różnice nastąpiły w poszczególnych sektorach firm. Krótkie terminy płatności - 7 i 14 dni - najczęściej stosowane są przez dostawców usług masowych (58%), a całkowitym odwróceniem tych wyników są wskazania przedsiębiorców indywidualnych (58%), którzy stosują długie terminy płatności - 30 dni i więcej.

 

Udostępnij artykuł: