W Ożarowie o finansowaniu nieruchomości

Tylko u nas

Rozpoczął się XI Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych - doroczne spotkanie bankowców, przedstawicieli firm deweloperskich i ubezpieczeniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, doradców finansowych, rządu i regulatorów, rzeczoznawców majątkowych i jednostek samorządu terytorialnego

Kongres, przygotowany przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, tradycyjnie już odbywa się w hotelu „Mazurkas” w Ożarowie Mazowieckim. Dwudniową uroczystość (27-28 listopada) otworzył dr Jacek Furga, przewodniczący Komitetu Finansowania Nieruchomości przy ZBP.

141127.kfn.furga.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

W sesji wprowadzającej głos zabrali Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, który mówił o aktywnej roli państwa we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, oraz dr Andrzej Raczko, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, który skupił się na temacie kredytowanie mieszkalnictwa a stabilność sektora finansowego.

141127.kfn.pietraszkiewicz.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Moderowanie sesji pierwszej – Jakość portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie – rozwiązanie problemów kredytów nieregularnych – powierzono dr. Przemysławowi Barbrichowi, dyrektorowi Zespołu Public Relations ZBP. W jej trakcie skupiono się na następujących zagadnieniach:

  • Jakość portfela kredytowego w ocenie BIK.
  • Doświadczenia innych krajów w rozwiązywaniu problemów kredytów nieregularnych.
  • Prezentacja projektu platformy wymiany informacji o nieruchomościach w procesie odzysku.
  • Samoocena kredytobiorców na podstawie badań TNS Polska.
  • Najlepsze praktyki rynkowe na przykładzie zasad i korzyści funkcjonowania dobrowolnej sprzedaży nieruchomości we współpracy z kredytobiorcą.
  • W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań procesu odzysku w portfelu hipotecznym.

W programie pierwszego dnia kongresu przewidziano jeszcze: sesję drugą -Wpływ zmian legislacyjnych na rozwój rynku mieszkaniowego – jej moderowania sesji podjął się Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP, oraz wystąpienie Andrzeja Reicha, dyrektora Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DRB) Komisji Nadzoru Finansowego – miał skupić się na znaczeniu międzybankowych baz danych dla stabilności sektora bankowego.

Organizatorzy zaplanowali także uroczystą galę z okazji 10-lecia Centrum AMRON, w trakcie której wręczone zostaną wyróżnienia z racji jubileuszu oraz nagroda kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” (również świętującego 10-lecie) – Szklane Domy.

(ala)

Udostępnij artykuł: