W Polsce fiskalizm wzrósł szybciej niż średnio w Unii Europejskiej

Gospodarka

EUROSTAT
Fot. STOCK.ADOBE.COM/MQ-Illustrations

Według Eurostatu w roku 2018 udział podatków i składek ubezpieczeniowych w PKB (stopa fiskalizmu) wzrósł w Polsce o 1,1 punktu proc. (z 35,0% w roku 2017 do 36,1%).

#WitoldGadomski: Największy udział VAT w PKB jest w Chorwacji − 13,5%, Polska jest w środku stawki. VAT stanowił w 2018 roku 8,1% PKB #StopaFiskalizmu #UniaEuropejska @EU_Eurostat

Silniej wzrósł jedynie w Luksemburgu – z 39,1% do 40,7% i w Rumunii – z 25,8 do 27,1%.

W całej Unii Europejskiej stopa fiskalizmu wzrosła w 2018 roku o 0,1 pkt proc. (z 40,2% do 40,3%), zaś w strefie euro o 0,2 pkt proc. (z 41,5% do 41,7%).

Natomiast spadki odnotowano w ośmiu państwach członkowskich Unii: w Danii, na Węgrzech, w Finlandii, Szwecji, Łotwie, Malcie, Irlandii, Włoszech.

Najsilniej udział podatków i składek ubezpieczeniowych w PKB spadł w Danii − z 46,8% w 2017 r. do 45,9% w 2018 r., na Węgrzech − z 38,4% do 37,6%  i w Finlandii (z 43,1% do 42,4%).

Polska stopa fiskalizmu

Stopa fiskalizmu w Polsce od 2015 roku wzrosła aż o 2,7 pkt proc., czyli zdecydowanie najsilniej w całej Unii Europejskiej. Był to wynik zarówno poprawy ściągalności podatków, jak też wprowadzenia szeregu podatków ukrytych.

Stopa ta wciąż jest niższa niż średnio w Unii Europejskiej i w strefie euro.

Najwyższa jest we Francji − 48,4%, w Belgii − 47,2%, w Danii − 45,9%, w Szwecji − 44,4%, w Austrii − 42,8%, w Finlandii − 42,4% i we Włoszech − 42,0%.

Na drugim końcu skali są: Irlandia − 23,0%, Rumunia − 27,1%, Bułgaria − 29,9%, Litwa − 30,5% i Łotwa − 31,4%.

Niższą stopę fiskalizmu niż Polska ma także Malta, Estonia, Cypr, Słowacja, Wielka Brytania i Hiszpania.

Stopa fiskalizmu na Węgrzech, które w 2018 roku silnie obniżyły udział podatków i składek w PKB, jest wciąż wyższa niż w Polsce, zaś w Czechach taka sama jak u nas.

Struktura podatków i składek w UE

Struktura podatków w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W 2018 r. największą część dochodów podatkowych w Unii Europejskiej stanowiły podatki od produkcji i importu − 13,6% PKB.

Kategoria ta obejmuje: VAT, cła importowe, akcyzę i podatki konsumpcyjne, podatki skarbowe, podatki od wynagrodzeń, podatki od zanieczyszczeń i inne.

Na drugim miejscu były składki na ubezpieczenia społeczne netto − 13,3% PKB i podatki od dochodów i majątku − 13,2%.

Podatki i składki ubezpieczeniowe jako % PKB:

2002 2007 2012 2015 2016 2017 2018
UE 38,6 39,2 39,5 39,6 39,9 40,2 40,3
Strefa euro 39,7 40,1 40,9 41,3 41,3 41,5 41,7
Belgia 46,6 45,5 47,8 47,4 46,6 47,0 47,2
Bułgaria 27,8 31,6 26,7 29,1 29,1 29,4 29,9
Czechy 33,4 34,5 34,3 34,1 34,8 35,4 36,2
Dania 47,0 47,7 46,9 47,3 46,8 46,8 45,9
Niemcy 39,6 39,3 39,7 40,0 40,5 41,0 41,5
Estonia 31,1 31,1 31,7 33,3 33,8 32,9 33,0
Irlandia 29,1 32,1 29,2 23,8 24,0 23,1 23,0
Grecja 34,6 33,5 38,8 39,6 41,5 41,5 41,5
Hiszpania 34,1 37,3 33,3 34,7 34,4 34,7 35,4
Francja 44,1 44,5 46,5 47,7 47,6 48,3 48,4
Chorwacja 37,7 37,0 35,9 37,3 37,8 37,8 38,6
Włochy 39,7 41,5 43,4 43,1 42,4 42,1 42,0
Cypr 28,0 36,1 31,7 33,2 32,4 33,3 33,8
Łotwa 28,1 28,6 29,3 30,3 31,4 31,6 31,4
Litwa 29,0 30,4 27,3 29,3 30,0 29,8 30,5
Luksemburg 38,8 37,5 39,8 38,4 38,3 39,1 40,7
Węgry 37,6 39,5 39,3 39,1 39,6 38,4 37,6
Malta 30,8 34,2 33,7 31,6 32,1 32,9 32,7
Holandia 35,9 36,1 36,1 37,5 38,9 39,2 39,2
Austria 44,1 41,6 42,6 43,9 42,5 42,4 42,8
Polska 34,1 35,5 33,0 33,4 34,4 35,0 36,1
Portugalia 33,9 35,0 34,4 37,0 36,6 36,5 37,2
Rumunia 28,5 29,0 27,8 28,1 26,6 25,8 27,1
Słowenia 38,5 38,3 38,2 37,9 38,0 37,6 37,9
Słowacja 33,0 29,3 28,8 32,8 33,3 34,3 34,3
Finlandia 43,4 41,5 42,5 43,6 43,9 43,1 42,4
Szwecja 45,6 45,7 42,8 43,3 44,7 44,7 44,4
Wielka Brytania 33,2 35,0 34,3 34,1 34,7 35,0 35,1
Islandia 33,9 38,7 34,0 35,4 50,8 37,6 36,9
Norwegia 42,5 42,3 41,7 38,7 39,2 39,1 40,2
Szwajcaria 27,7 26,3 27,0 27,6 27,7 28,5 28,1

Źródło: Eurostat

Obejmują one: podatki dochodowe od osób prawnych i fizycznych, podatki od zatrzymanych zysków, płatności gospodarstw domowych za rozmaite licencje, bieżące podatki od kapitału i inne.

Wpływy z samego VAT stanowiły w Unii Europejskiej w 2018 roku 7,1%, a w strefie euro 6,9%.

 

Największy udział VAT w PKB jest w Chorwacji − 13,5% PKB, na Cyprze – 9,9%, w Danii – 9,8%, na Węgrzech – 9,7% i w Szwecji – 9,2%.

Polska jest w środku stawki. VAT stanowił w 2018 roku 8,1% PKB.

Najmniejszy udział VAT w PKB jest w Irlandii – 4,4% PKB, w Luksemburgu – 6,2% i we Włoszech – 6,2%.

Składki na ubezpieczenie społeczne mają najwyższy udział w PKB we Francji – 18% PKB, w Niemczech 17,1% PKB i w Słowenii – 15,8%.

W Polsce stanowią one 14,1% PKB, czyli nieco więcej niż średnia w Unii Europejskiej.

Udział niektórych rodzajów podatków w PKB, dane w proc.:

  VAT CIT Składki na ubezpieczenie społeczne
UE 7,1 2,7 13,3
Strefa euro 6,9 2,7 15,2
Belgia 6,9 4,3 15,7
Bułgaria 9,1 2,2 8,7
Czechy 7,7 3,5 15,6
Dania 9,8 2,9 0,9
Niemcy 7,0 2,9 17,1
Estonia 9,0 2,0 11,7
Irlandia 4,4 3,2 4,2
Grecja 8,3 2,2 14,2
Hiszpania 6,6 2,5 12,4
Francja 7,2 2,7 18,0
Chorwacja 13,5 2,3 12,0
Włochy 6,2 1,9 13,3
Cypr 9,9 5,5 8,7
Łotwa 8,4 1,1 9,5
Litwa 7,8 1,5 13,0
Luksemburg 6,2 5,8 12,2
Węgry 9,7 1,2 12,3
Malta 7,5 5,6 6,2
Holandia 6,8 3,5 14,4
Austria 7,6 2,8 15,2
Polska 8,1 2,1 14,1
Portugalia 8,8 3,3 11,7
Rumunia 6,4 2,1 11,5
Słowenia 8,2 1,9 15,8
Słowacja 7,0 3,3 15,0
Finlandia 9,1 2,5 11,9
Szwecja 9,2 3,1 3,4
Wielka Brytania 7,0 2,7 7,8
Islandia 8,7 2,4 3,5
Norwegia 8,4 6,8 10,2
Szwajcaria 3,3 3,2 6,7

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: