W poszukiwaniu synergii

Bankowość / Finanse i gospodarka

Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Prezesem Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz: Rok 2014 jest rokiem dla nas bardzo ważnym. Chociażby dlatego, że jest to okrągła rocznica – 25-lecie Okrągłego Stołu, prawie demokratycznych wyborów, ale także dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To jest także rok szczególny ponieważ musimy się przygotować do wykorzystania środków w nowej perspektywie unijnej.

Przypomnę, że w perspektywie, która dobiega końca, banki przeznaczały na realizację projektów ponad 35 mld zł, co pozwoliło na zrealizowanie projektów w różnych miejscach, miastach i gminach o wartości przekraczającej 135 mld zł. Zależy nam na tym, abyśmy bardzo dobrze uczestniczyli w realizacji tych zadań. Po drugie zależy nam na zbudowaniu systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Zależy nam na porozumieniu z rządem w sprawie budowy systemu oszczędzania długoterminowego  – szczególnie na cele mieszkaniowe. Zależy nam także na tym, aby zbudować sprawny, ale bezpieczny i wygodny system płatniczy płatności mobilnych. Będziemy wspierać wiodące banki w Polsce w tym względzie. Chciałbym także wyraźnie powiedzieć, że zależy nam na wprowadzenia takich instrumentów, które by pozwalały bankom łatwiej finansować projekty innowacyjne, obarczone pewnym ryzykiem ale ważne dla polskiej gospodarki. Także projekty sprzyjające obniżaniu emisyjności energetycznej, cieplnej polskiej gospodarki. Oczywiście zdań, priorytetów jest nieco więcej, ale to wszystko powinno się składać na poprawę naszej relacji z klientami indywidualnymi i działającymi w formie spółek akcyjnych czy mikroprzedsiębiorstw.

Cieszy na to, że kolejny pomiar PENGABu jest pomiarem korzystnym, pokazuje rosnący optymizm wśród bankowców, ale bankowcy wyrażają ten swój optymizm w oparciu o konkretne dane, o relacje z klientami. Możemy powiedzieć, że wzrastają obroty w systemie płatniczo-rozliczeniowym. Spodziewamy się większego zainteresowania niektórymi lokatami w bankach. Spodziewamy się i widzimy pewien wzrost kredytowania w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, ale także poprawę koniunktury w obszarze kredytów mieszkaniowych. Myślę, ze bardzo dobrze sprzyjać koniunkturze będzie działalność systemu poręczeniowo-gwarancyjnego – myślę o de minimis – ale także prace, które zmierzają do lepszej, większej absorpcji środków unijnych.

Ważne jest to, abyśmy w kolejnych miesiącach uzgodnili w Polsce kilka fundamentalnych kwestii z Ministerstwem Finansów, Gospodarki – myślę o budowie systemu skłonności do oszczędzania, o mądrym, dobrym funkcjonowaniu systemów poręczeniowo-gwarancyjnych. Ważne jest także to, abyśmy myśleli o kształcie polskiego systemu finansowego po roku 2020. Środki, które mamy z Unii Europejskiej, musimy wykorzystać w ten sposób abyśmy po 2020 roku, kiedy zasilanie unijne będzie nieco niższe, mogli finansować gospodarkę bez przeszkód – to jest naszą ambicją, naszym zamiarem. 

Wolisz oglądać i słuchać zamiast czytać? Kliknij tutaj.

Udostępnij artykuł: