W przetwórstwie optymizm mimo pandemii koronawirusa

Komentarze ekspertów

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się we wrześniu do 50,8 pkt. wobec 50,6 pkt. w sierpniu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (52,6 pkt.) zgodnych z naszą prognozą.

Jakub Borowski
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się we wrześniu do 50,8 pkt. wobec 50,6 pkt. w sierpniu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (52,6 pkt.) zgodnych z naszą prognozą.

Jakub Borowski z #CreditAgricole: w strukturze wrześniowego #PMI na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia, którego tempo było najszybsze od 20 miesięcy #PrzestwórstwoPrzemysłowe

Tym samym indeks trzeci miesiąc z rzędu kształtuje się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Nieznaczny wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowych dla produkcji i czasu dostaw. Warto zwrócić uwagę, że niższy wkład składowej dla czasu dostaw oznacza skrócenie czasu dostaw, co w obecnych warunkach wskazuje najprawdopodobniej na dalszą odbudowę zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.

Czytaj także: Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł mdm we wrześniu, prognozy przyszłej produkcji najlepsze od maja 2019 r. >>>

Pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia

W strukturze wrześniowego PMI na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2019 r. wzrost zatrudnienia, którego tempo było najszybsze od 20 miesięcy. Sygnalizuje to, że związana z przebiegiem pandemii COVID-19 niepewność dotycząca perspektyw popytu nie stanowi znaczącej bariery dla wzrostu zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowany we wrześniu silny wzrost indeksu oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy do poziomu najwyższego od maja 2019 r. Oznacza to, że mimo wypłaszczenia bieżącej produkcji w przemyśle w sierpniu i sygnalizowanego w dzisiejszych danych PMI nieznacznego wzrostu bieżącej produkcji w przetwórstwie we wrześniu, w dłuższej perspektywie przedsiębiorstwa oczekują dalszego i znaczącego wzrostu aktywności.

Odbudowa światowego handlu głównym źródłem ożywienia w polskim przetwórstwie

Deklarowany przez ankietowane firmy optymizm dotyczący przyszłej produkcji jest zgodny z oczekiwanym przez nas profilem ożywienia, którego kształt będzie przypominał logo firmy „Nike” (por. MAKROmapa z 6.07.2020). Głównym źródłem ożywienia aktywności w przetwórstwie w najbliższych miesiącach pozostanie stopniowa odbudowa handlu światowego i związany z nią stopniowy wzrost polskiego eksportu. Opublikowane w ubiegłym tygodniu indeksy koniunktury PMI dla przetwórstwa w strefie euro i Niemczech są zgodne z przedstawionym wyżej scenariuszem.

Czytaj także: PMI rośnie, ale firmy obawiają się częściowego lockdownu >>>

Dane o PMI są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Udostępnij artykuł: