W przyszłym roku Polska będzie miała najwyższy deficyt strukturalny w UE?

Gospodarka

Popularne jest przekonanie, że dla finansów publicznych najważniejsze jest to, by nie przekroczyć 3-procentowego deficytu. Oczywiście chodzi o deficyt, obliczany według standardów unijnych, a więc obejmujący także rozmaite fundusze, które w Polsce wyjmowane są poza budżet, np. Krajowy Fundusz Drogowy, czy Fundusz Kolejowy.

Premier Mateusz Morawiecki
Fot. Krystian Maj / KPRM

Popularne jest przekonanie, że dla finansów publicznych najważniejsze jest to, by nie przekroczyć 3-procentowego deficytu. Oczywiście chodzi o deficyt, obliczany według standardów unijnych, a więc obejmujący także rozmaite fundusze, które w Polsce wyjmowane są poza budżet, np. Krajowy Fundusz Drogowy, czy Fundusz Kolejowy.

#WitoldGadomski: Deficyt strukturalny Polski w roku przyszłym wyniesie ok. -4,0 % i być może będzie najwyższy w Unii Europejskiej @MF_GOV_PL

Magiczne 3 procent

Przed kilku dniami premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z wyborcami stwierdził, że rząd będzie starał się utrzymać deficyt poniżej 3 % PKB, co będzie oznaczało, że spełniamy unijne warunki.Premier częściowo ma rację. Dopóki deficyt nie przekracza 3 % PKB nie krajowi nie grozi objęcie go Procedurą Nadmiernego Deficytu. Tyle że balansowanie na granicy 3 % musi nieuchronnie spowodować jej przekroczenie w latach, w których wzrost PKB jest wolniejszy.Dlatego istnieją dodatkowe zalecenia, przyjęte w Traktacie o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli  tak zwanym Pakcie Fiskalnym, by kraje mające dług publiczny przekraczający 60 % utrzymywały deficyt strukturalny poniżej 0,5 % PKB, zaś kraje mniej zadłużone, takie jak Polska, nie przekraczały 1 %.Polska podpisała Pakt w 2012 roku i go ratyfikowała.

Kto ma nadwyżkę, a kto deficyt

Komisja Europejska nie stosuje kar dla krajów, nie spełniających tego warunku, ale co roku domaga się od rządów, by przedstawiły plan zrównoważenia finansów państwa.Deficyt strukturalny jest pojęciem teoretycznym, w odróżnieniu od deficytu bieżącego, który wynika z danych dotyczących wydatków i dochodów państwa. Niemniej dla utrzymania równowagi finansów jest pojęciem ważniejszym.Deficyt strukturalny obliczany jest przez skorygowanie deficytu bieżącego o wahania cykliczne oraz jednorazowe dochody i wydatki, które w kolejnych latach mogą się nie powtórzyć – np. dochody z aukcji na częstotliwości telekomunikacyjne. Innymi słowy – wynik strukturalny (deficyt lub nadwyżka) pokazuje rzeczywisty stan finansów państwa w dłuższym okresie.Według prognoz Komisji Europejskiej z jesieni 2018 roku w roku ubiegłym 19 krajów Unii Europejskiej miało strukturalny deficyt, a 9 strukturalną nadwyżkę. Największą nadwyżkę strukturalną w wysokości +4,0 % miała Grecja, która pod naciskiem wierzycieli wdrożyła bardzo surowy program oszczędności i ma szansę na obniżenie swego długu.

Kraje z najwyższym deficytem strukturalnym w 2018 roku w Unii Europejskiej
LPKrajDeficyt w % PKB
1Węgry-3,8
2Rumunia-3,3
3Hiszpania-3,1
4Francja-2,5
5Polska-2,0
Źródło: European Economic Forecast, Autumn 2018Polski rząd w swym „Programie Konwergencji. Aktualizacja 2018” opublikowanym w kwietniu 2018 roku prognozował, że deficyt strukturalny wyniesie 2,8 %, a w 2019 2,3 %.Ekonomiści szacują koszt obietnic przedwyborczych rządu na 41 mld zł, czyli 1,8 %  przyszłorocznego PKB.Jeżeli zatem nie zostaną przeprowadzone dodatkowe działania oszczędnościowe, deficyt strukturalny Polski w roku przyszłym wyniesie ok. -4,0 % i być może będzie najwyższy w Unii Europejskiej.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: