W ramach konkursu Telemarketer Roku jest wręczana Nagroda Specjalna „Złota Słuchawka”

Finanse i gospodarka

Kategoria ta obejmuje wszelkie działania z zakresu komunikacji marketingowej, przy realizacji których używany jest telefon. W jury zasiadają wieloletni, doświadczeni eksperci rynku call center, którymi są przedstawiciele bieżącej edycji Rady Programowej konkursu Telemarketer Roku.

Nagroda ta od lat 90-tych była przyznawana w ramach konkursu Marketingu Bezpośredniego Boomerang, a potem – jako kategoria „Telemarketing” – w konkursie Golden Arrow. W 2012 roku została włączona do konkursu na Telemarketera Roku w postaci Nagrody Specjalnej. Zgłoszone projekty były oceniane przez specjalnie powołane jury, złożone z praktyków managerów i ekspertów rynku call center. Potrzeba przeniesienia tej kategorii i stworzenia branżowego jury wynikała z ogromnych różnic w sposobie oceny takich projektów w porównaniu z innymi projektami kampanii marketingu bezpośredniego. Jury, w skład którego wchodzą członkowie rady programowej konkursu Telemarketer Roku, ocenia projekty z zakresu komunikacji marketingowej, do realizacji których używany jest telefon oraz projekty wewnętrzne związane z optymalizacją sposobu działania call center. Najlepszy projekt zostaje zakwalifikowany do konkursu organizowanego przez ECCCO (European Confederation of Call Center Organisation), gdzie będzie rywalizował o nagrodę dla najlepszego projektu telemarketingowego.

Jak się zgłosić?

 • Do nagrody specjalnej „Złota Słuchawka 2015” mogą być zgłaszane projekty z zakresu komunikacji marketingowej, przy realizacji których używany jest telefon (kampanie telemarketingowe skierowane do klientów) oraz projekty wewnętrzne związane z optymalizacją sposobu działania call center, których celem jest poprawa realizowanych procesów w zakresie skuteczności, efektywności, lub jakości (projekty racjonalizatorskie). W szczególności projekty racjonalizatorskie mogą być związane, np. ze zmniejszeniem rotacji, poprawą motywacji, lub zwiększeniem satysfakcji i zaangażowania konsultantów, optymalizacją kosztów funkcjonowania, zmianą systemów motywacyjnych, itp.
 • Uczestnikami Konkursu mogą być usługowe call centers, firmy posiadające wewnętrzne call center, oraz inne podmioty gospodarcze, które między 1.05.2014 r. a 30.04.2015 r. na zlecenie osób trzecich lub dla potrzeb własnych opracowały lub przeprowadziły projekt, o którym mowa w pkt. 1.

Firmy zainteresowane udziałem w konkursie powinny:

 • pobrać formularz zgłoszeniowy i szablon prezentacji (na dole strony)
 • wypełniony formularz oraz prezentację przesłać drogą elektroniczną na adres Organizatora: telemarketer@smb.pl, do dnia 15 maja 2015r.
 • dokonać opłaty 99 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) + 23% VAT za każdą zgłoszona pracę, w terminie nie późniejszym niż do 15 maja 2015 roku na konto Organizatora: Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Millennium Bank nr konta 89 1160 2202 0000 0000 8618 2926
 Tytuł przelewu: Złota Słuchawka 2014

UWAGA!

 • Materiały nadesłane na konkurs (w tym prezentacja Power Point) NIE MOGĄ BYĆ OBRANDOWANE logotypem lub nazwą firmy zgłaszającej pracę.
 • Niewypełnienie przez zgłaszającego któregokolwiek z warunków opisanych powyżej, a w szczególności brak opłaty za zgłoszenie, błędne wypełnienie formularza lub nadesłanie zgłoszenia po upływie terminu, powoduje dyskwalifikację zgłoszenia.

W skład jury Złotej Słuchawki wchodzą członkowie RADY PROGRAMOWEJ konkursu Telemarketer Roku 2015.

Dokumenty do pobrania

 • Pobierz –  Formularz zgłoszeniowy do nagrody specjalnej Złota Słuchawka 2015
 • Pobierz  – Szablon prezentacji projektu zgłaszanego do Złotej Słuchawki 2015 (plik PowerPoint)
 • Wypełniony formularz i szablon prezentacji odeślij na adres: telemarketer@smb.pl
 • Pobierz – Regulamin, załącznik nr 2 – zasady przyznawania Nagrody Specjalnej „Złota Słuchawka 2015”

Źródło: telemarketerroku.pl

Udostępnij artykuł: