W ramach zabezpieczenia redukujemy ekspozycję na Europę

Finanse i gospodarka

Wskazówka naszego Zegara Inwestycyjnego zbliża się w okolicę godziny oznaczającej fazę Przegrzania. Z reguły jest to dobry moment na zwiększenie zaangażowania w aktywa ryzykowne.

Wskazówka naszego Zegara Inwestycyjnego zbliża się w okolicę godziny oznaczającej fazę Przegrzania. Z reguły jest to dobry moment na zwiększenie zaangażowania w aktywa ryzykowne.

Jednocześnie jest to faza, w której banki centralne chętnie podejmują decyzje o wycofaniu instrumentów pomocowych. Od początku kryzysu finansowego wyraźnie widać silny związek pomiędzy cyklem ekonomicznym a nakierowaną na pobudzenie gospodarki polityką monetarną.

Nie jesteśmy zbyt optymistycznie nastawieni co do perspektyw peryferyjnych krajów strefy euro ani samej waluty Eurolandu.

Uwaga: czerwona kropka oznacza obecną pozycję zegara inwestycyjnego.

120530.ilustracja.ke.01

WSKAŹNIKI WYPRZEDZAJĄCE

Inflacja

  • Nasz indeks wskaźników inflacji wykazuje nadejście trendu wzrostowego cen, w związku z czym Zegar Inwestycyjny wkracza w fazę Przegrzania.
  • W tej sytuacji zazwyczaj najlepiej radzą sobie aktywa ryzykowne.

Wzrost gospodarczy

  • Tempo wzrostu gospodarczego stabilnie rośnie od momentu osiągnięcia minimum cyklu we wrześniu ubiegłego roku.
  • Sytuacja gospodarcza na świecie jest dwuznaczna - z jednej strony mamy coraz lepiej radzącą sobie gospodarkę USA, z drugiej zaś wyraźne spowolnienie w Europie.

OBECNA ALOKACJA AKTYWÓW

  • W dalszym ciągu przeważamy akcje, aktywa nieruchomościowe oraz towary; w dłuższej perspektywie stawiamy na rynek amerykański, na niekorzyść Europy. Utrzymujemy niski poziom gotówki oraz ograniczoną ekspozycję na rynki długu.
  • Nasze niewielkie zaangażowanie w aktywa europejskie stanowi zabezpieczenie na wypadek niespodziewanego załamania, wywołanego problemami z zadłużeniem w strefie euro.

120530.ilustracja.ke.02

Trevor Greetham
Fidelity

Udostępnij artykuł: