W styczniu bezrobocie wzrosło i może być jeszcze wyższe

Komentarze ekspertów

W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy nie będą już tak znacząco podnosili wynagrodzeń, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Monika Fedorczuk
Fot. Konfederacja Lewiatan

W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy nie będą już tak znacząco podnosili wynagrodzeń, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy nie będą już tak znacząco podnosili wynagrodzeń, jak to miało miejsce w ubiegłym roku #bezrobocie#KonfederacjaLewiatan @LewiatanTweets

Stopa bezrobocia w styczniu br. wyniosła 6,2 proc. i w porównaniu do grudnia ubiegłego roku wzrosła o 0,4 pkt. proc. Zgodnie z prognozami, dane resortu pracy wskazują na zakończenie okresu systematycznej poprawy sytuacji na rynku pracy.  W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać stabilizacji lub niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia i liczby zarejestrowanych bezrobotnych.W styczniu 2019 roku mamy do czynienia ze wzrostem stopy bezrobocia o 0,4 pkt proc., co zdecydowanie przewyższa poziom zmian odnotowywanych w analogicznym okresie, w latach ubiegłych. To pozwala postawić tezę, że wzrost bezrobocia ma inne przyczyny niż tylko sezonowość rynku pracy.Czytaj także: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 6,2 proc. Takiego wyniku w styczniu nie było od 1991 r. >>>

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ponownie przekroczyła 1 mln.  Mimo tego, że wartości wskaźników stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych są korzystniejsze niż rok temu, to widać wyraźnie, że  rynek pracy wchodzi w fazę osłabienia dynamiki wzrostu liczby pracujących i zapotrzebowania na pracę. W konsekwencji w najbliższych miesiącach wzrost wynagrodzeń nie będzie już tak znaczący jak w roku ubiegłym. 
Udostępnij artykuł: