W świecie, w którym liczą się pieniądze, my pamiętamy o ludziach

BANK 2016/12

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), to w Polsce temat poruszany dopiero od kilku lat. Kampanie społeczne, aktywizacja lokalnych społeczności, to te z elementów CSR, które mają duży wpływ na pozytywny wizerunek firmy. Nic zatem dziwnego, że duże przedsiębiorstwa starają się realizować w tym obszarze projekty o charakterze ogólnopolskim, co pozwala na budowanie wizerunku zaangażowanej społecznie firmy, na szeroką skalę.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), to w Polsce temat poruszany dopiero od kilku lat. Kampanie społeczne, aktywizacja lokalnych społeczności, to te z elementów CSR, które mają duży wpływ na pozytywny wizerunek firmy. Nic zatem dziwnego, że duże przedsiębiorstwa starają się realizować w tym obszarze projekty o charakterze ogólnopolskim, co pozwala na budowanie wizerunku zaangażowanej społecznie firmy, na szeroką skalę.

Marcin Kotus

główny specjalista ds. komunikacji w SGB-Banku

Bankowość spółdzielcza to szczególny rodzaj bankowości. Banki spółdzielcze – choć oferują produkty i usługi takie jak banki komercyjne – jako cel działania wskazują wspieranie inicjatyw środowiska lokalnego. Powszechnie mówi się nawet o tym, że pełnią misję społeczną dla środowisk lokalnych. Działania CSR banków spółdzielczych są pochodną ich umiejscowienia na terenie Polski – to działania lokalne, dotyczące miejscowych społeczności w całym kraju. Dzięki temu odpowiadają na faktyczne potrzeby tych środowisk, w której banki funkcjonują.

Dobrowolna misja

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w podstawę funkcjonowania banków spółdzielczych od samego początku. Filozofia wpierania rozwoju lokalnego jest tym, co wyraźnie odróżnia je nie tylko od banków komercyjnych, ale od większości przedsiębiorstw, których głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie kapitału.

Bankami spółdzielczymi przy wyborze wspieranych inicjatyw kierują przede wszystkim korzyści, jakie wynikną z nich do lokalnej społeczności. Wspierając inicjatywy z terenu swojej działalności, same działając lokalnie, dobrze wiedzą, które obszary w danym miejscu należy rozwinąć. Wśród dziedzin, w które zaangażowane są banki spółdzielcze, można wymienić chociażby szeroko rozumianą kulturę (małe teatry, zespoły artystyczne, świetlice, biblioteki, festyny, koncerty, wystawy), wydarzenia sportowe (turnieje, boiska, sale gimnastyczne, wsparcie drużyn czy pojedynczych zawodników), promocję zdrowia (zbiórki krwi, bezpłatne badania, profilaktyka i edukacja zdrowotna), czy działania charytatywne (m.in. wsparcie dla osób potrzebujących pomocy). Podsumowując – jeśli dany temat jest istotny lokalnie i ważny dla lokalnej społeczności, może liczyć na wsparcie banków spółdzielczych. Czasem jest to wsparcie w postaci konkretnych, „twardych” działań, jak np. remont świetlicy czy sfinansowanie placu zabaw, a czasem pomoc na mniejszą skalę. Jedno jest pewne, poprzez takie wspólne działania i przedsięwzięcia, budują się i umacniają więzi społeczne.

Banki spółdzielcze angażują się w działalność społeczną na terenach, na których działają oraz w dziedziny, które dla ich środowisk są ważne. Natomiast skala tego zaangażowania, jeśli weźmie się pod uwagę np. całe zrzeszenie, jest naprawdę duża i szkoda, aby banki spółdzielcze nie zaistniały w świadomości klientów czy w ogóle obywateli, przy okazji rozmów o CSR. Tym bardziej ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: