W UE inflacja spada, w Polsce rośnie

Finanse osobiste / Gospodarka

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Pieniądze i wykres Fot. stock.adobe.com/ipopba

W całej Unii Europejskiej inflacja w lipcu b.r. wyniosła 1,4% co oznaczało spadek zarówno w stosunku do czerwca 2019 r. (1,6%), jak i lipca 2018 (2,2%). Polska była w lipcu ósmym krajem Unii o najwyższej inflacji. Wyniosła ona 2,5%.

#WitoldGadomski: Koszyk europejski różni się od koszyka polskiego - jest w nim mniej żywności, a więcej produktów przemysłowych i usług #Inflacja

Eurostat podaje wskaźnik inflacji HICP, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. GUS stosuje wskaźnik CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych), który różni się od HICP badanym koszykiem dóbr i usług. CPI uwzględnia przeciętny koszyk kupowany przez polskie gospodarstwa domowe, zaś HICP przez przeciętne gospodarstwa w całej Unii Europejskiej.

Koszyk europejski różni się od koszyka polskiego. Jest w nim mniej żywności, a więcej produktów przemysłowych i usług. Przed kilku dniami GUS poinformował, że CPI w lipcu wyniosło 2,9%.

Inflacja rośnie głównie w nowych krajach UE

Najniższą inflację w lipcu zanotowano w Portugalii (-0,7%), na Cyprze (+0,1%) i we Włoszech (+0,3%). Najwyższa była w Rumunii (+4,1%), na Węgrzech (+3,3%) oraz na Łotwie i Słowacji (+3,0%).

W porównaniu z czerwcem roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w dwóch i wzrosła w jedenastu. Najsilniej wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 w Chorwacji (0,4 pkt proc.), w Bułgarii i Słowacji (0,3 pkt proc.), w Czechach, Polsce, Grecji i Rumunii (0,2 pkt proc.).

 

Mieszkania i żywność napędzają polską inflację

W strefie euro  w lipcu największy wkład w roczną stopę inflacji miały usługi (+0,53 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,37 pkt proc.), nieenergetyczne towary przemysłowe (+0,08 pkt proc.) i energia (+0,05 pp).

W Polsce, według GUS największy wpływ na wskaźnik CPI miały wyższe ceny mieszkania, rekreacji i kultury oraz żywności, które podwyższyły wskaźnik inflacji odpowiednio o: 0,09 pkt proc., 0,08 pkt proc. i 0,07 pkt proc.

Konsument i inflacja

Inflacja mierzona statystycznie różni się od inflacji odczuwanej subiektywnie przez konsumentów, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na towary i usługi często kupowane, przede wszystkim na żywność, która w ciągu roku zdrożała aż o 7,3 %.

Rosnące ceny żywności odczuwają przede wszystkim gospodarstwa uboższe, które w swym koszyku konsumowanych dóbr i usług mają wyższy udział żywności niż gospodarstwa zamożniejsze.

Konsumenci nie doceniają też zwykle spadających cen niektórych towarów i usług przemysłowych. W lipcu b.r. niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz usług łączności (o 1,1%) obniżyły inflację odpowiednio o: 0,07 pkt proc. i 0,05 pkt proc.,

 

Roczna inflacja (HICP) w krajach UE w kolejnych miesiącach 2019 roku w %

Kraje I II III IV V VI VII
Unia Europejska 1,5 1,6 1,6 1,9 1,6 1,6 1,4
Strefa euro 1,4 1,5 1,4 1,7 1,2 1,3 1,0
Belgia 1,8 2,0 2,2 2,0 1,7 1,3 1,2
Bułgaria 2,2 2,4 2,8 3,1 2,9 2,3 2,6
Czechy 2,0 2,4 2,6 2,4 2,6 2,4 2,6
Dania 1,2 1,1 1,2 0,9 0,7 0,5 0,4
Niemcy 1,7 1,7 1,4 2,1 1,3 1,5 1,1
Estonia 2,8 1,9 2,2 3,2 3,1 2,6 2,0
Irlandia 0,8 0,7 1,1 1,7 1,0 1,1 0,5
Grecja 0,5 0,8 1,0 1,1 0,6 0,2 0,4
Hiszpania 1,0 1,1 1,3 1,6 0,9 0,6 0,6
Francja 1,4 1,6 1,3 1,5 1,1 1,4 1,3
Chorwacja 0,6 0,8 1,1 0,8 1,0 0,5 0,9
Włochy 0,9 1,1 1,1 1,1 0,9 0,8 0,3
Cypr 2,1 0,8 1,1 1,2 0,2 0,3 0,1
Łotwa 2,9 2,8 2,7 3,3 3,5 3,1 3,0
Litwa 1,6 2,0 2,6 2,7 2,5 2,4 2,5
Luksemburg 1,6 2,1 2,4 2,2 2,2 1,5 1,6
Węgry 2,8 3,2 3,8 3,9 4,0 3,4 3,3
Malta 1,0 1,3 1,3 1,7 1,7 1,8 1,8
Holandia 2,0 2,6 2,9 3,0 2,3 2,7 2,6
Austria 1,7 1,4 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4
Polska 0,7 1,3 1,7 2,1 2,2 2,3 2,5
Portugalia 0,6 0,9 0,8 0,9 0,3 0,7 -0,7
Rumunia 3,2 4,0 4,2 4,4 4,4 3,9 4,1
Słowenia 1,2 1,3 1,6 1,8 1,6 1,9 2,0
Słowacja 2,2 2,3 2,7 2,4 2,7 2,7 3,0
Finlandia 1,2 1,3 1,1 1,5 1,3 1,1 1,0
Szwecja 2,0 1,9 1,8 2,1 2,1 1,6 1,5
Wielka Brytania 1,8 : : : : : 2,1

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: