W UE inflacja spada, w Polsce rośnie

Finanse osobiste / Gospodarka

W całej Unii Europejskiej inflacja w lipcu b.r. wyniosła 1,4% co oznaczało spadek zarówno w stosunku do czerwca 2019 r. (1,6%), jak i lipca 2018 (2,2%). Polska była w lipcu ósmym krajem Unii o najwyższej inflacji. Wyniosła ona 2,5%.

Pieniądze i wykresy gospodarcze
Pieniądze i wykres Fot. stock.adobe.com/ipopba

W całej Unii Europejskiej inflacja w lipcu b.r. wyniosła 1,4% co oznaczało spadek zarówno w stosunku do czerwca 2019 r. (1,6%), jak i lipca 2018 (2,2%). Polska była w lipcu ósmym krajem Unii o najwyższej inflacji. Wyniosła ona 2,5%.

#WitoldGadomski: Koszyk europejski różni się od koszyka polskiego - jest w nim mniej żywności, a więcej produktów przemysłowych i usług #Inflacja

Eurostat podaje wskaźnik inflacji HICP, czyli zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych. GUS stosuje wskaźnik CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych), który różni się od HICP badanym koszykiem dóbr i usług. CPI uwzględnia przeciętny koszyk kupowany przez polskie gospodarstwa domowe, zaś HICP przez przeciętne gospodarstwa w całej Unii Europejskiej.Koszyk europejski różni się od koszyka polskiego. Jest w nim mniej żywności, a więcej produktów przemysłowych i usług. Przed kilku dniami GUS poinformował, że CPI w lipcu wyniosło 2,9%.

Inflacja rośnie głównie w nowych krajach UE

Najniższą inflację w lipcu zanotowano w Portugalii (-0,7%), na Cyprze (+0,1%) i we Włoszech (+0,3%). Najwyższa była w Rumunii (+4,1%), na Węgrzech (+3,3%) oraz na Łotwie i Słowacji (+3,0%).W porównaniu z czerwcem roczna inflacja spadła w piętnastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w dwóch i wzrosła w jedenastu. Najsilniej wzrosła w porównaniu z czerwcem 2019 w Chorwacji (0,4 pkt proc.), w Bułgarii i Słowacji (0,3 pkt proc.), w Czechach, Polsce, Grecji i Rumunii (0,2 pkt proc.). 

Mieszkania i żywność napędzają polską inflację

W strefie euro  w lipcu największy wkład w roczną stopę inflacji miały usługi (+0,53 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,37 pkt proc.), nieenergetyczne towary przemysłowe (+0,08 pkt proc.) i energia (+0,05 pp).W Polsce, według GUS największy wpływ na wskaźnik CPI miały wyższe ceny mieszkania, rekreacji i kultury oraz żywności, które podwyższyły wskaźnik inflacji odpowiednio o: 0,09 pkt proc., 0,08 pkt proc. i 0,07 pkt proc.

Konsument i inflacja

Inflacja mierzona statystycznie różni się od inflacji odczuwanej subiektywnie przez konsumentów, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na towary i usługi często kupowane, przede wszystkim na żywność, która w ciągu roku zdrożała aż o 7,3 %.Rosnące ceny żywności odczuwają przede wszystkim gospodarstwa uboższe, które w swym koszyku konsumowanych dóbr i usług mają wyższy udział żywności niż gospodarstwa zamożniejsze.Konsumenci nie doceniają też zwykle spadających cen niektórych towarów i usług przemysłowych. W lipcu b.r. niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,5%) oraz usług łączności (o 1,1%) obniżyły inflację odpowiednio o: 0,07 pkt proc. i 0,05 pkt proc., Roczna inflacja (HICP) w krajach UE w kolejnych miesiącach 2019 roku w %
KrajeIIIIIIIVVVIVII
Unia Europejska1,51,61,61,91,61,61,4
Strefa euro1,41,51,41,71,21,31,0
Belgia1,82,02,22,01,71,31,2
Bułgaria2,22,42,83,12,92,32,6
Czechy2,02,42,62,42,62,42,6
Dania1,21,11,20,90,70,50,4
Niemcy1,71,71,42,11,31,51,1
Estonia2,81,92,23,23,12,62,0
Irlandia0,80,71,11,71,01,10,5
Grecja0,50,81,01,10,60,20,4
Hiszpania1,01,11,31,60,90,60,6
Francja1,41,61,31,51,11,41,3
Chorwacja0,60,81,10,81,00,50,9
Włochy0,91,11,11,10,90,80,3
Cypr2,10,81,11,20,20,30,1
Łotwa2,92,82,73,33,53,13,0
Litwa1,62,02,62,72,52,42,5
Luksemburg1,62,12,42,22,21,51,6
Węgry2,83,23,83,94,03,43,3
Malta1,01,31,31,71,71,81,8
Holandia2,02,62,93,02,32,72,6
Austria1,71,41,71,71,71,61,4
Polska0,71,31,72,12,22,32,5
Portugalia0,60,90,80,90,30,7-0,7
Rumunia3,24,04,24,44,43,94,1
Słowenia1,21,31,61,81,61,92,0
Słowacja2,22,32,72,42,72,73,0
Finlandia1,21,31,11,51,31,11,0
Szwecja2,01,91,82,12,11,61,5
Wielka Brytania1,8:::::2,1
Źródło: Eurostat
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: