W zachodniopomorskiej gospodarce dobra pogoda

Finanse i gospodarka

Zegar Biznesu zmierzył kolejny kwartał koniunktury gospodarczej Pomorza Zachodniego

Zegar Biznesu zmierzył kolejny kwartał koniunktury gospodarczej Pomorza Zachodniego

Nie ma zaskoczenia. Drugi kwartał w gospodarce regionu należy uznać za udany. Zgodnie z oczekiwaniami z początku roku, na tarczy Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury wciąż króluje rozkwit. Oznacza to, że już od roku firmy regionu odnotowują wzrost obrotów, a koniunktura regionu się poprawia.

- Odczyt syntetycznego ZZK na poziomie 54,4 (wzrost z 52,7) potwierdza dobry klimat koniunktury w regionie i zapowiada równie udany kolejny kwartał. Wskazanie to nie po raz pierwszy wskazuje na ujawnienie się typowych cech koniunktury gospodarki zachodniopomorskiej, gdzie zwykle II i III kwartał charakteryzują statystycznie lepsze wyniki niż pozostałych - komentuje prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, twórca Zegara Koniunktury.

140806.gospodarka.550x

Przemysł zdrowieje, budowniczowie zadowoleni

- Nieznacznie wyższy wynik dotyczy sektora przemysłowego nad sektorem usług (56,5 do 53,4 pkt). Wskaźniki te sugerują wyrównanie się warunków koniunkturalnych w obu sektorach i ich konwergencję. Warto przypomnieć, że w roku poprzednim znacznie lepszą koniunkturą cieszył się sektor usługowy. Wzmocnienie sektora firm przemysłowych należy w tym roku odczytywać jako bardzo dobry sygnał - kontynuuje prof. Zelek.

Menedżerowie firm budowlanych oceniają koniunkturę w minionym kwartale bardzo dobrze (58,3 punktów). Równie dobre wyniki w tym okresie dotyczą  sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, (wzrost już od początku roku, obecnie ZZK przekracza 58,3 pkt).

Żniwa hotelarzy

Najlepsze wyniki dotyczą w ostatnim kwartale branży hotelarsko-turystycznej (ZZK blisko 56 pkt) i są zgodne z oczekiwaniami tej branży. Zarówno w branży handlowej, jak i transportowo-logistycznej wskaźnik ZZK poprawił się i wynosi ok. 53 punkty. To jednak wynik, który mógłby rozczarować, ponieważ w poprzednim kwartale firmy te oczekiwały znaczniejszej poprawy koniunktury.

Fatum Koszalina trwa

Nie zaskakuje także wynik dla poszczególnych podregionów. W poprzedniej ocenie koniunktury oczekiwanej, największy optymizm towarzyszył firmom ze Szczecina i Stargardu, a najbardziej ostrożnie prognozowali przedsiębiorcy koszalińscy. Ta dysproporcja potwierdziła się także w obecnym badaniu - najlepsza kondycja Stargardu i miasta Szczecin oraz dużo słabsza dla regionu koszalińskiego.

Rosną duże i małe

Nadal dokumentujemy brak istotnych różnic dla różnych kategorii firm w zależności od rozmiarów zatrudnienia. W minionym kwartale, wszystkie firmy odnotowały utrwalenie dobrej koniunktury, co awizowały też już wcześniej.

Źródło: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Udostępnij artykuł: