W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu ruszają studia podyplomowe w nowym modelu Knowledge@Work

Finanse i gospodarka

Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, elastyczne formy nauki z e-learningiem i m-learningiem, gra mobilna "Pigułki kompetencji", broker edukacyjny - to elementy nowego modelu studiów podyplomowych Knowledge@Work, który od marca zostaje uruchomiony na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

0001

Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, elastyczne formy nauki z e-learningiem i m-learningiem, gra mobilna "Pigułki kompetencji", broker edukacyjny - to elementy nowego modelu studiów podyplomowych Knowledge@Work, który od marca zostaje uruchomiony na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie.

Jak wynika z wielu badań, Polacy kształcą się coraz chętniej, liczbą magistrów przebijamy nawet średnią unijną. Jednocześnie pracodawcy wciąż narzekają na niewystarczające umiejętności kandydatów i pracowników w zakresie kompetencji miękkich, społecznych. Absolwenci studiów, nawet posiadający świetne przygotowanie zawodowe, nie uzyskują na uczelniach takich umiejętności, jak komunikacja interpersonalna czy praca w zespole, lub zarządzanie zespołem - niezbędnych dla kadry menedżerskiej.

"Zdobywamy pracę w 70% dzięki wiedzy merytorycznej, a w 30% dzięki kompetencjom społecznym, natomiast tracimy pracę w 70% z powodu braku kompetencji społecznych, a tylko 30%  specjalistycznych" - ta ocena ekspertów rynku pracy, cytowana m.in. w dokumencie "Foresight kadr nowoczesnej gospodarki" PARP, jest wciąż aktualna.

Ten problem chce rozwiązać - testowany właśnie w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu -  nowy model studiów podyplomowych Knowledge@Work, który dostosowuje ofertę uczelni do potrzeb dorosłych słuchaczy oraz wymogów rynku pracy. Nowy model na początek zostaje włączony na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w ZPSB, które startują od 14 marca 2014 r. - Grafika komputerowa oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy, a także na wybranych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, która to uczelnia współpracuje z ZPSB przy testowaniu K@W.

Model K@W uzupełnia standardowy program studiów o 10 kluczowych kompetencji, które powinni posiadać zarówno pracownicy średniego szczebla jak i menedżerowie. Kluczowe kompetencje K@W to 7 umiejętności z zakresu tzw. "miękkich", m.in. autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym, czy zarządzanie wiedzą. Ale są tu także 3 "twarde" kompetencje, których braki wskazuje rynek pracy: prawo w działalności gospodarczej, ugruntowane podstawy matematyki oraz znajomość technologii informatycznych. Dobór modułów następuje we współpracy z brokerem edukacyjnym i na podstawie testu barometrem kompetencji. Dodatkowo - dla utrwalania wiedzy i umiejętności w najbardziej elastycznej formie m-learningu - słuchacze otrzymują grę mobilną "Pigułki kompetencji".

Od 2015 roku gotowy produkt Knowledge@Work zostanie zaoferowany do wdrożenia na innych uczelniach w całej Polsce.

Agata Mikołajczak rzecznik prasowy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Celem projektu, realizowanego przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie, jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego polskich uczelni, poprzez opracowanie i zaoferowanie do wdrożenia na uczelniach modelu Knowledge@Work, jako zintegrowanego modelu LLL (lifelong learning), czyli uczenia przez całe życie.

Model Knowledge@Work to integracja kilku form kształcenia ustawicznego w ramach studiów podyplomowych, zwiększająca ich elastyczność i spersonalizowanie programu nauczania. Użyteczność studiów dla rynku pracy wzrasta dzięki uwzględnieniu w programie 10 kluczowych kompetencji, jako uzupełniających dla każdego kierunku specjalistycznego. Kluczowe kompetencje K@W to: •autoprezentacja •komunikacja interpersonalna •kreatywność • funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym •praca w zespole •prawo w działalności gospodarczej •ugruntowane podstawy matematyki •zarządzanie wiedzą •zarządzanie zespołem •znajomość technologii ICT.

Ważnym elementem nowego modelu jest broker edukacyjny, który z pomocą barometru kompetencji kluczowych (narzędzia informatycznego) dokona oceny wstępnego poziomu kompetencji posiadanych przez słuchaczy, w celu dopasowania indywidualnej ścieżki kształcenia.

Knowledge@Work jest projektem innowacyjnym realizowanym ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu jest zaplanowana  do roku 2015, gdy nowy produkt będzie oferowany uczelniom do wdrażania.

www.KnowledgeatWork.pl

Udostępnij artykuł: