Wachulski Piotr

W

Piotr Wachulski - b. dyrektor Biura Zabezpieczeń Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP.

Piotr Wachulski - b. dyrektor Biura Zabezpieczeń Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Prezydium Komitetu ds. Bezpieczeństwa Banków przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: