Wakacje kredytowe: Santander Bank Polska i BNP Paribas zmieniają zasady na korzystniejsze dla kredytobiorców

Finanse osobiste / Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

W wyniku postępowania Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów Santander Bank Polska zadeklarował, że nie będzie uznawać aneksów jako potwierdzenia zadłużenia, zaś BNP Paribas Bank Polska zmodyfikował treść zawieranych porozumień.

kredyt
Fot. stock.adobe.com/anix

W wyniku postępowania Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów Santander Bank Polska zadeklarował, że nie będzie uznawać aneksów jako potwierdzenia zadłużenia, zaś BNP Paribas Bank Polska zmodyfikował treść zawieranych porozumień.

W wyniku postępowania @UOKiKgovPL @SantanderBankPL zadeklarował, że nie będzie uznawać aneksów jako potwierdzenia zadłużenia, a @BNPParibas_PL zmodyfikował treść zawieranych porozumień #UOKiK #Santander #BNPParibas #WakacjeKredytowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych kosztach skorzystania z odroczenia spłaty kredytu czy zasad rozpatrywania reklamacji.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: ZBP informuje, jak przebiega proces udzielania wakacji kredytowych >>>

"Największe zastrzeżenia Prezesa UOKiK budzi możliwość uznania aneksu, który jest zawierany w celu skorzystania z odroczenia spłaty rat, za potwierdzenie wysokości salda kredytu, ustalanego jednostronnie przez bank. Taka interpretacja w przyszłości mogłaby rodzić poważne konsekwencje dla osób, które będą chciały dochodzić swoich roszczeń w sądzie i żądać rozliczenia kredytu z bankiem, np. w związku z jego nieważnością" - czytamy w komunikacie.

Banki nie będą interpretować aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia przez kredytobiorcę

W toku toczącego się postępowania Santander Bank Polska oraz Bank BNP Paribas zadeklarowały, że nie będą interpretować aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia przez kredytobiorcę. W przypadku Santandera wycofanie się z tego typu działań po dialogu z UOKiK dotyczy aneksów już zawartych, zaś w nowo zawieranych aneksach postanowienia usunięto. Z kolei BNP Paribas wydał oświadczenie dotyczące interpretacji aneksów już zawartych oraz doprecyzował treść nowych porozumień, wskazano również.

"Postanowienia odnoszące się do uznania wysokości zadłużenia same w sobie nie mają związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności ekonomiczne gospodarstw domowych wywołane przez koronawirusa. Santander Bank Polska i BNP Paribas zareagowały pozytywnie na wątpliwości UOKiK oraz na apel o poczucie odpowiedzialności sektora w obliczu trudnego położenia kredytobiorców. W toku postępowania ww. banki usunęły skutki takich postanowień. Naszym celem jest zapewnienie ochrony konsumentów i z satysfakcją przyjmujemy, że wypracowane rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo klientom" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w materiale.

Sprawdź, kiedy i na jakich zasadach możesz odroczyć spłatę kredytu w twoim banku >>>

Kredytobiorcy mogą zapoznać się z oświadczeniami Santander Bank Polska oraz BNP Paribas BP.

"Urząd w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego kontynuuje weryfikację zakresu informacji udzielanych przez banki osobom, które chcą skorzystać z wakacji kredytowych, a także warunki odstąpienia od aneksu. Wakacje kredytowe nie są rozwiązaniem darmowym, stąd konsument powinien dysponować pełną, rzetelną i jasną informacją o koszcie oraz konsekwencjach, jakie poniesie korzystając z nich" - dodał Chróstny.

Czytaj także: ZBP: na wakacje kredytowe może liczyć klient dotknięty skutkami epidemii koronawirusa >>>

Do UOKiK w dalszym ciągu napływają sygnały od kredytobiorców dotyczące warunków wakacji kredytowych. Wynika z nich, że konsumenci mogą nie być w wystarczający sposób informowani o skutkach finansowych odroczenia spłaty rat kredytów. Konsumenci powinni zostać również poinformowani o prawie do odstąpienia od aneksu w terminie 14 dni. W postępowaniu wyjaśniającym prezes UOKiK sprawdza, czy banki prawidłowo informują konsumentów o skutkach zawarcia aneksu i nie utrudniają możliwości odstąpienia od niego.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: