Wakacyjne wydatki polskimi kartami Visa podczas podróży zagranicznych

Finanse i gospodarka

Według danych Visa Europe, w okresie wakacyjnym, czyli w trzecim kwartale roku wydatki polskimi kartami Visa za granicą silnie rosną. W 2013 r., gdy łączna kwota takich płatności wyniosła ponad 227 mln euro w ciągu trzech miesięcy od lipca do września, Polacy wydali za granicą przy pomocy kart Visa aż o 65% więcej niż w najmniej aktywnym pod tym względem czwartym kwartale. Znakomita większość zagranicznych wydatków polskimi kartami Visa w okresie wakacyjnym ma miejsce w Europie, a poza nią - w Ameryce Północnej.

Według danych Visa Europe, w okresie wakacyjnym, czyli w trzecim kwartale roku wydatki polskimi kartami Visa za granicą silnie rosną. W 2013 r., gdy łączna kwota takich płatności wyniosła ponad 227 mln euro w ciągu trzech miesięcy od lipca do września, Polacy wydali za granicą przy pomocy kart Visa aż o 65% więcej niż w najmniej aktywnym pod tym względem czwartym kwartale. Znakomita większość zagranicznych wydatków polskimi kartami Visa w okresie wakacyjnym ma miejsce w Europie, a poza nią - w Ameryce Północnej.

Analizy Visa Europe pokazują, że w trzecim kwartale ubiegłego roku najchętniej płaciliśmy kartami Visa w obrębie Unii Europejskiej, której udział we wszystkich zagranicznych płatnościach w tym okresie wyniósł 82%. Udział krajów strefy euro to 57%. Podczas transakcji dokonywanych w euro, dla ponad 80% polskich kart Visa ich banki-wydawcy stosują mechanizm, który umożliwia przeliczanie kwot transakcji bezpośrednio na złotówki, w których obciążani są posiadacze kart.

"Dane pokazują, że w okresie wakacyjnym Polacy coraz chętniej sięgają do portfeli po karty Visa doceniając ich wygodę, bezpieczeństwo i rosnącą łatwość ich użycia" - komentuje Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa Europe w Polsce i na Węgrzech. "Znając preferencje dotyczące kierunków podróży zagranicznych, polskie banki dla znakomitej większości kart Visa stosują mechanizmy, które pozwalają przeliczać wydatki w euro bezpośrednio na złotówki" - dodaje Jakub Kiwior.

W ramach strefy euro, najwięcej wydatków polskimi kartami Visa w okresie wakacyjnym ubiegłego roku dokonano we Francji - ponad 42 mln euro - gdzie zanotowano także największą liczbę transakcji w całej Europie - ponad 1,1 mln (w tym okresie na świecie dokonano łącznie ponad 5 mln transakcji). Kolejne pod względem wartości wydatków były Niemcy (24 mln euro) i Włochy (22 mln euro). Spośród krajów Unii, które nie należą do strefy euro, najchętniej płacono polskimi kartami Visa w Chorwacji - ponad 550 tys. transakcji o łącznej wartości 17 mln euro. W pozostałych regionach świata najwięcej wakacyjnych wydatków polskimi kartami Visa dokonano w krajach Ameryki Północnej - Stanach Zjednoczonych (w przeliczeniu niemal 13 mln euro) oraz Kanadzie (prawie 1,4 mln euro). W Azji liderem pod względem wydatków w III kw. ubiegłego roku okazały się Chiny - ponad 994 tys. euro.

W całym 2013 roku łączna wartość wydatków polskimi kartami Visa za granicą wyniosła niemal 670 mln euro, a liczba transakcji osiągnęła prawie 13 mln.

Płacenie za pomocą kart Visa jest wygodne i bezpieczne, szczególnie w porównaniu z gotówką, której utrata zazwyczaj jest bezpowrotna, podczas gdy kartę możemy zastrzec i wtedy cała odpowiedzialność za ewentualne transakcje oszukańcze spoczywa właśnie na banku-wydawcy karty, nie na użytkowniku karty. Wiele banków obejmuje pełną ochroną, bezpłatnie lub za niewielką opłatą, transakcje zawarte kartą 24, 48 a nawet 72 godziny przed zgłoszeniem utraty karty.

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej utracimy kartę, możemy skorzystać z awaryjnej wypłaty gotówki i otrzymać kartę zastępczą (o ile tylko nasz bank oferuje takie usługi). Utraconą kartę Visa należy jak najszybciej zastrzec - można to zrobić za pomocą infolinii banku-wydawcy karty, poprzez polski system zastrzegania kart Zastrzegam.pl, a także w dowolnym oddziale banku oznaczonym logo Visa lub w Centrum Pomocy Awaryjnej Visa (Global Consumer Assistance Service), które działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do momentu zastrzeżenia karty odpowiedzialność użytkownika za ewentualne transakcje nieuprawnione jest ustawowo ograniczona do 150 euro.

Korzystanie z kart płatniczych Visa za granicą ułatwia podróżowanie, zwiększa bezpieczeństwo swoich pieniędzy i pozwala lepiej orientować się w ponoszonych wydatkach. Kartami Visa można płacić u milionów detalistów w ponad 200 krajach świata.

Jak korzystać z kart płatniczych Visa za granicą?

Przed wyjazdem warto:

  • upewnić się, że na rachunku znajdują się wystarczające środki oraz że wszystkie płatności kartami Visa rozliczane były na bieżąco, a także sprawdzić, czy do karty przypisane są limity wydatków;
  • poinformować bank-wydawcę karty o krajach, w których planujemy pobyt a także przekazać do centrum obsługi klientów banku-wydawcy karty nasz numer telefonu.

W trakcie pobytu za granicą:

  • należy unikać przechowywania kart Visa, gotówki i dokumentów w tym samym miejscu, aby w wypadku kradzieży nie stracić wszystkiego;
  • płacąc kartą Visa, przed podaniem kodu PIN lub złożeniem podpisu należy sprawdzić informacje na ekranie terminala lub wydruku transakcji - m.in. czy podana kwota jest zgodna z tą, którą mamy zapłacić;
  • przechowywać wydruki potwierdzające dokonanie transakcji i sprawdzać je z wyciągiem bankowym i historią transakcji dokonanych kartą Visa.

Po powrocie:

  • warto uważnie zapoznać się z wyciągami bankowymi i historią transakcji dokonywanych naszymi kartami Visa. W przypadku nabrania podejrzeń lub zauważenia nieprawidłowości - natychmiast należy skontaktować się bankiem-wydawcą karty.

Źródło: Visa Europe

Udostępnij artykuł: